Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)

NN 33/2016 (15.4.2016.), Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

949

Na temelju članka 5. i članka 39. stavka 2. točke 7. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj: 146/05, 139/08 i 144/12) i članka 16. take 8. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine«, broj: 43/10, 131/13 i 76/14), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore, donijelo je

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 315 (IZMIJENJEN), MEĐUNARODNOG REVIZIJSKOG STANDARDA 610 (IZMIJENJEN 2013.), MEĐUNARODNOG STANDARDA ZA ANGAŽMANE UVIDA 2400 (IZMIJENJEN)

Objavljuju se:

Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen) – Prepoznavanje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja kroz stjecanje razumijevanja subjekta i njegovog okruženja,

Međunarodni revizijski standard 610 (izmijenjen 2013.) – Korištenje radom internih revizora,

Međunarodni standard za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) – Angažmani uvida u povijesne financijske izvještaje,

koji su objavljeni u izvornoj ediciji IFAC-a 2013. godine.

Klasa: 011-01/16-01/1

Urbroj: 251-442-01-16-01

Zagreb, 7. travnja 2016.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.

MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARD 315 (IZMIJENJEN)
PREPOZNAVANJE I PROCJENJIVANJE RIZIKA ZNAČAJNIH POGREŠNIH PRIKAZIVANJA KROZ STJECANJE RAZUMIJEVANJA SUBJEKTA I NJEGOVOG OKRUŽENJA

(Stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na 15. prosinca 2013. ili nakon tog datuma)


33 15.04.2016 Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) 33 15.04.2016 Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) 33 15.04.2016 Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen) 33 15.04.2016 Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen 2013.) i Međunarodnog standarda za angažmane uvida 2400 (izmijenjen)