Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 36/2016 (20.4.2016.), Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

988

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/15, 24/15, 93/15 i 133/15) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/3

Urbroj: 531-01-16-2

Zagreb, 11. travnja 2016.

Ministar

Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE


36 20.04.2016 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 36 20.04.2016 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 36 20.04.2016 Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području