Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.

NN 39/2016 (28.4.2016.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1027

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2016.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 3.115 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 800 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 2.300 dozvola, i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO                      20 dozvola

2. BRODOGRADNJA                                           1.500 dozvola

3. GRADITELJSTVO                                               500 dozvola

4. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO                          85 dozvola

5. KULTURA                                                              34 dozvole

6. PROMET                                                              123 dozvole

7. ZDRAVSTVO                                                         15 dozvola

8. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA                         18 dozvola

9. ZNANOST I OBRAZOVANJE                              5 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2016. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/48

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2016. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

20


Sezonsko zapošljavanje – cjepljari voćaka i vinove loze

15

Ukupno:

35

Brodogradnja

Ravnač

5

Brusač

230

Brodomonter

200

Zavarivač

30

Brodocjevar

150

Brodotesar – skelar

90

Elektrozavarivač

575

Bojadiser/Antikorozist

220

Ukupno:

1.500

Graditeljstvo

Tesar

150


Zidar

60

Armirač

100

Monter suhe gradnje – knaufer

20

Soboslikar – ličilac

20

Betonirac

40

Elektroinstalater

10

Krovopokrivač

30

Fasader

50

Keramičar

20

Ukupno:

500

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

10

Turistički zastupnik

5

Kuhar nacionalne kuhinje

Japan

5

Koreja

5

Srednja i Južna Amerika

5

Ostali

15

Maser posebnih vrsta masaža

35

Instruktor ronjenja

5

Ukupno:

85

Kultura

Dramski umjetnik

1

Baletni umjetnik

14

Baletni pedagog

1

Solist opere

1

Orkestralni umjetnik

13

Operni pjevač

3

Dirigent

1

Ukupno:

34

Promet

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

Rusija, Ukrajina, Kazakstan

20

Ostalo

50

Pilot zrakoplova

24

Mehaničar zrakoplova i motora – specijalizirani

19

Kabinsko osoblje

10

Ukupno:

123

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

5

Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

5

Doktor medicine

5

Ukupno:

15

Prerađivačka industrija

Programer za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5

Specijalist mehaničar za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5

Puhač stakla

5

Nadzornik sashimi kvalitete obrade proizvoda

2

Komercijalist – specijalist za japansko sashimi tržište

1

Ukupno:

18

Znanost i obrazovanje

Lektor stranog jezika – izvorni govornik

5

Ukupno:

5

SVEUKUPNO

2.315

39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016. 39 28.04.2016 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.