Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

NN 39/2016 (28.4.2016.), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1029

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011. i 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA


39 28.04.2016 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema 39 28.04.2016 Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema