Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

NN 39/2016 (28.4.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1032

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15 i 19/16) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine u 12:00 sati i u razdoblju od 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati.

(2) Tijekom razdoblja od 30. travnja 2016. godine u 12:00 sati do 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati te tijekom razdoblja od 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. svibnja 2016. godine u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom može imati ukupno najviše pet ribolovnih dana.

(3) U smislu ovoga članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e plivaricom srdelarom.

(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/56

Urbroj: 525-13/1282-16-5

Zagreb, 18. travnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.