Ispravak Odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 39/2016 (28.4.2016.), Ispravak Odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1044

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta, koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 29 od 1. travnja 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

U Odluci o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (»Narodne novine« broj, 29/16) umjesto 5.5711,00 kn, treba stajati 5.711,00 kn.

Klasa: 552-04/16-01/7

Urbroj: 519-03-1-2/4-16-7

Zagreb, 18. travnja 2016.

Ministrica

Bernardica Juretić, v. r.