Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN 40/2016 (30.4.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1047

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15 i 40/15) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 16% do 35% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 36% do 60% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 71% do 86% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.«.

Članak 2.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuje se novim Popisom koji je sastavni dio Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/16-03/17

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 28. travnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

PRILOG 1

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent
složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (16 – 35%)

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

3,056

31

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

3,056

31

GLAVNI VODITELJ PROJEKATA

2,716

16

NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,231

31

NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

2,231

31

NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

2,231

31

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,231

31

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

2,231

31

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

2,231

31

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,183

31

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

31

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

2,183

31

NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

2,183

26

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

2,183

26

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

2,183

26

TAJNIK KABINETA MINISTRA

2,183

26

VODITELJ PROJEKATA U KABINETU MINISTRA

2,134

16

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE

2,095

26

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

2,008

31

VODITELJ PROJEKATA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA I U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,94

16

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,921

31

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

1,921

31

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

1,921

31

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

1,921

26

VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«

1,921

26

VODITELJ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE I DEKAN

1,921

26

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

1,843

31

NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE

1,833

26

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

1,833

26

POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

1,833

26

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

1,833

26

POMOĆNIK VODITELJA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

1,833

26

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1,833

26

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE

1,833

26

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

1,833

21

VODITELJ KATEDRE

1,833

21

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,746

31

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

1,746

31

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,746

31

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE TEHNIKE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE RATNIH ZLOČINA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE TERORIZMA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,746

31

VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

1,746

31

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE

1,746

31

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

1,746

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

1,746

26

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

26

NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE

1,746

26

VODITELJ CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,746

26

VODITELJ MUZEJA POLICIJE

1,746

26

VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,746

26

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

1,746

26

VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPEMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE I PREVOĐENJE

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA PROTOKOL

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

1,746

26

VODITELJ SLUŽBE ZA UREDSKE POSLOVE

1,746

26

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,746

26

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,746

26

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,746

21

POMOĆNIK VODITELJA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,746

21

POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

1,746

21

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,746

16

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 2. I 3. KATEGORIJE

1,746

16

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,659

31

VODITELJ ODJELA OSIJEK

1,659

31

VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,659

31

VODITELJ ODJELA RIJEKA

1,659

31

VODITELJ ODJELA SPLIT

1,659

31

VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE

1,659

31

VODITELJ ODJELA ZAGREB

1,659

31

VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,659

26

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,659

26

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU »IVAN VUČETIĆ«

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,659

26

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,659

26

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

1,659

26

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,659

26

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,659

26

VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

1,659

26

VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE

1,659

26

POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,659

21

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,659

21

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

1,659

21

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,659

21

VODITELJ ODJELA EUROPOLA

1,659

21

VODITELJ ODJELA INTERPOLA

1,659

21

VODITELJ ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,659

21

VODITELJ ODJELA S.I.Re.N.E.

1,659

21

VODITELJ ODJELA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,659

21

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

21

VODITELJ ODJELA U UPRAVI ZA RAZVOJ OPEMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

21

VODITELJ ODJELA UPRAVE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

21

VODITELJ ODJELA UPRAVE ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,659

21

VODITELJ ODJELA ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,659

21

VODITELJ RADIONICE

1,659

21

VODITELJ VOZNOG PARKA

1,659

21

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,659

21

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,659

19

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

1,659

16

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

1,659

16

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,659

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,659

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

1,659

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

1,659

16

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

1,659

16

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,659

16

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

1,659

16

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

1,659

16

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,659

16

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

1,659

16

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

1,659

16

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

16

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,659

16

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,659

16

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,571

31

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

1,571

31

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE

1,571

31

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,571

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

1,571

26

VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA

1,571

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,571

26

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,571

26

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE OPĆEG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA U PU 3. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA GRANICU U PU 3. I 4. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA JAVNI RED U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIKU U PU 2. KATEGORIJE

1,571

26

VODITELJ SLUŽBE ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA U PU 4. KATEGORIJE

1,571

26

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,571

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU/VODITELJ KLASE

1,571

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

1,571

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,571

21

ANALITIČAR – PROJEKTANT

1,571

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,571

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

1,571

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

1,571

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

1,571

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU

1,571

16

UNUTARNJI REVIZOR

1,571

16

GLAVNI ANALITIČAR

1,504

31

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRETVORBENI KRIMINALITET I RATNO PROFITERSTVO

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

1,504

31

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE

1,504

31

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 2. I 3. KATEGORIJE

1,504

31

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

1,504

29

VODITELJ ODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,504

29

VODITELJ ODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

29

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

29

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,504

26

VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA

1,504

26

VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

1,504

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,504

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

1,504

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,504

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE

1,504

26

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

1,504

26

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

1,504

26

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

1,504

26

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

1,504

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP SESVETE, VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ

1,504

24

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE

1,504

23

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

1,504

21

INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITNO-TRAGAČKE PSE

1,504

21

VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,504

21

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,504

21

VODITELJ PROJEKATA U POLICIJSKOJ UPRAVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ

1,504

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU ŠKOLOVANJA U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,504

21

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

1,504

19

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

1,504

19

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

1,504

19

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,504

19

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,504

19

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,504

19

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

1,504

19

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,504

16

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ/VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU POLICIJSKE AKADEMIJE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SLUŽBE ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI POLICIJE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK UPRAVE ZA RAZVOJ OPREMANJE I POTPORU MINISTARSTVA U SJEDIŠTU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HLADNE SLUČAJEVE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,504

16

VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA

1,504

16

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,504

16

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

1,504

16

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,504

16

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU

1,504

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,504

16

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

31

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,358

28

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,358

26

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

26

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

1,358

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU

1,358

26

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU

1,358

26

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

1,358

26

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

26

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

1,358

26

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

1,358

26

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

1,358

26

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

1,358

26

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

1,358

24

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE

1,358

24

INSTRUKTOR U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

1,358

21

VODITELJ ODSJEKA U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE

1,358

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

1,358

19

VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI

1,358

19

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU

1,358

16

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,358

16

KONSTRUKTOR I

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNE TEHNIKE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,358

16

ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,358

16

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA

1,358

16

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE

1,358

16

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1. I 2. KATEGORIJI PU

1,358

16

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,358

16

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

1,358

16

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

1,164

33

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U 4. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,164

33

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

1,164

33

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

1,164

33

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

1,164

33

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,164

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

1,164

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

1,164

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

1,164

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,164

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE

1,164

28

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU ŠKOLOVANJA

1,164

28

INSTRUKTOR ZA OBUKU

1,164

28

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE

1,164

27

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

1,164

27

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

1,164

27

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

1,164

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

1,164

23

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

23

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

1,164

23

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

1,164

23

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

1,164

23

VIŠI INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,164

23

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

1,164

21

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

1,164

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,164

18

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,164

18

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

1,164

18

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

1,164

18

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

1,164

18

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,164

18

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,164

18

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

1,164

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU

1,164

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU

1,164

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU

1,164

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

1,164

18

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,135

28

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,135

28

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,135

28

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

27

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

1,135

18

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

1,135

18

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,135

18

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

1,135

18

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,135

18

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

1,135

18

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

1,135

18

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,135

18

KONSTRUKTOR II

1,135

18

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

1,135

18

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

1,135

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,135

18

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,135

18

TEHNOLOG OBRADE

1,135

18

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

1,135

18

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,135

18

INSTRUKTOR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,135

18

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,135

18

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

1,096

33

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

1,096

33

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

1,096

33

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

1,096

33

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

1,096

33

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,096

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,096

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

1,096

18

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

1,096

18

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

1,096

18

VOĐA SEKTORA 1. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,096

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

1,067

28

DISPEČER

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. KATEGORIJE

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

18

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,067

18

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

1,067

18

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,067

18

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA

1,067

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 3. KATEGORIJE

1,019

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,019

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

1,019

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,019

18

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

1,019

18

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE

1,019

18

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 1. KATEGORIJE POLICIJSKE POSTAJE

1,019

18

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA PAP RESNIK

1,019

18

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,019

18

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE I AERODROMSKE POLICIJE

1,019

18

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POSTAJI GRANIČNE POLICIJE

1,019

18

VOĐA SEKTORA 2. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

1,019

18

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,96

35

DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE

0,96

35

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,96

35

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

0,96

35

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,96

35

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

0,96

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA

0,96

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

0,96

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

0,96

25

VODITELJ OPHODNE BRODICE

0,96

23

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

0,96

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,96

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,96

20

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

0,96

20

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

0,96

20

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

0,96

20

DETEKTIV ZA POTRAGE

0,96

20

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

0,96

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

20

OPERATER – VODITELJ SMJENE

0,96

20

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E.

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE ISPOSTAVE

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE

0,96

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,96

20

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

0,96

20

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

0,96

20

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,96

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,96

20

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

0,96

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA 2. i 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,96

20

VOĐA SEKTORA 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU

0,96

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA

0,96

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,873

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

0,873

30

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE

0,873

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

0,873

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

0,873

25

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

0,873

25

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

0,873

23

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,873

20

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

0,873

20

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

0,873

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE

0,873

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,873

20

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

0,873

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

0,873

20

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,873

20

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

0,873

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,873

20

VOĐA OPHODNJE

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,873

20

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

0,873

20

VOZAČ U UPRAVI ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR U CENTRU ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

0,873

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

0,825

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU U INTERVETNIM JEDINICAMA POLICIJE

0,776

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

0,776

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

0,800

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

0,800

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJA POLICIJSKE POSTAJE

0,800

20

VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE

0,776

20

PRILOG 2

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent
složenosti

osnovni koeficijent

dodatci (36 – 60%)

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

3,511

36

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,231

36

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,183

36

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,833

36

VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

1,833

36

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

46

VODITELJ SLUŽBE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE KRIMINALITETA DROGA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

1,746

36

VODITELJ SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – ZAGREB

1,746

36

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U PU 1. KATEGORIJE

1,659

46

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,571

36

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

1,571

36

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,571

36

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

1,504

56

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,504

46

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

1,504

46

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,504

36

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

1,358

36

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

1,358

36

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,358

36

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,164

56

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

1,164

58

INSTRUKTOR U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

1,164

46

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,164

38

VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

1,164

38

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,164

38

VOĐA GRUPE – MOTORIST

1,164

38

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,135

48

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,135

38

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

1,135

38

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

1,096

53

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,067

48

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,96

60

POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,96

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

0,96

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

0,96

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,96

50

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

0,96

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,96

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

0,96

40

VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,96

40

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

0,873

60

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,873

60

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

0,873

60

PRATITELJ – VOZAČ

0,873

50

PRATITELJ – MOTORIST

0,873

50

KONTAKT POLICAJAC

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,873

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

0,873

40

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

0,873

40

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,825

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

0,825

60

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

0,825

40

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

0,776

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,776

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

0,776

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

0,776

40

PRILOG 3

NAZIV RADNOG MJESTA

koeficijent
složenosti

osnovni koeficijent

dodaci (71 – 86%)

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

1,659

86

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

1,358

86

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

1,358

86

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,358

81

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,358

81

PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE

1,358

76

PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE

1,164

86

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

1,096

71

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

1,019

71

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,96

73

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

0,96

73

40 30.04.2016 Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika 40 30.04.2016 Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika 40 30.04.2016 Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika