Ispravak Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

NN 43/2016 (5.5.2016.), Ispravak Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1133

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 31 od 8. travnja 2016. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

U Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. u točki IV. stavku 2. riječi: »2016. godine« zamjenjuju se riječima: »2017. godine.«

Klasa: 602-01/16-01/00197

Urbroj: 533-25-16-0005

Zagreb, 19. travnja 2016.

Ministar

Predrag Šustar, v. r.