Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

NN 44/2016 (11.5.2016.), Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1143

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

Osniva se Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, koje daje Vlada Republike Hrvatske.

II.

U Stručno tijelo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1. Nina Perko, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, predsjednica

2. Ivo Milatić, pomoćnik ministra gospodarstva, član

3. Zoran Ravlić, Ministarstvo financija, član

4. Ivan Radić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, član

5. Snježana Đurišić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica

6. Dane Pavičić, Ministarstvo turizma, član

7. Marijana Iviček, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, tajnica.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 25/12 i 90/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/76

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 20. travnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.