Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

NN 45/2016 (13.5.2016.), Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1167

Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14. i 33/15.), a u vezi s člancima 30. i 33. Zakona o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99., 90/05., 150/05. i 78/12.), člankom 138. stavkom 2. točkom 1., člankom 228. stavkom 3. i člankom 239. stavkom 4. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.) te člankom 145. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13. i 152/14.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Rješenju o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 55/11., 58/11. – ispravak, 100/12. i 110/14.), članak 2. mijenja se i glasi:

»Cijene troškova ispitivanja i vještačenja koja se obavljaju u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« iznose:

Redni broj

Vrste ispitivanja i vještačenja

Cijena (kn)

Napomena

1.

Analiza eksploziva i droga – »ITEMISER«

300

po uzorku

2.

Analiza kationa ionskom kromatografijom

200

po uzorku

3.

Analiza aniona ionskom kromatografijom

200

po uzorku

4.

Infracrvena spektrometrija – IR

200

po uzorku

5.

UV-VIS spektrometrija

150

po uzorku

6.

Metoda HPLC

300

po uzorku

7.

Plinska kromatografija – GC

200

po uzorku

8.

Tankoslojna kromatografija –TLC

100

po uzorku

9.

Atomska spektrofotometrija

400

po uzorku

10

Preliminarna analiza na drogu

50

po uzorku

11.

Preliminarne analize na drogu (6 vrsta)

250

po uzorku

12.

Metoda HPLC –MS

450

po uzorku

13.

Metoda GC – MS

450

po uzorku

14.

Metoda GC – HS

250

po uzorku

15.

Metoda LC-MS-MS

500

po uzorku

16.

Analiza alkohola metodom HS-GC-FID

250

po uzorku

17.

Preliminarna kemijska ispitivanja

50

po uzorku

18.

Preslika nalaza i mišljenja (crno-bijela A4)

0,50

po stranici

19.

Preslika nalaza i mišljenja (u boji A4)

5

po stranici

20.

Crno-bijela fotografija (9x13 cm)

7

po komadu

21.

Crno-bijela fotografija (13x18 cm)

13

po komadu

22.

Crno-bijela fotografija (18x24 cm)

23

po komadu

23.

Crno-bijela fotografija (20x30 cm)

25

po komadu

24.

Fotografija u boji (9x13 cm)

2,50

po komadu

25.

Fotografija u boji (10x15 cm)

3

po komadu

26.

Fotografija u boji (13x18 cm)

3,50

po komadu

27.

Fotografija u boji (20x30 cm)

20

po komadu

28.

Prijenos podataka na CD/DVD

15

po komadu

29.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću cijanoakrilatnih para

250

po uzorku

30.

DKT pretraga ARDROX-om

100

po uzorku

31.

Metoda bojanja papilarnih linija otopinom Basic Yellow

100

po uzorku

32.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću ninhidrin otopine

250

po uzorku

33.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću DFO otopine

250

po uzorku

34.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću Amido Black otopine

100

po uzorku

35.

DKT pretraga JODOM

100

po uzorku

36.

Metoda optičke pretrage materijala vještačenja

150

po uzorku

37.

Metoda izazivanja i bojanja papilarnih linija pomoću daktiloskopskih (DKT) prašaka

100

po uzorku

38.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću SPR otopine

100

po uzorku

39.

Metoda izazivanja papilarniih linija na ljepljivim površinama

150

po uzorku

40.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću termanin otopine

250

po uzorku

41.

Metoda izazivanja papilarnih linija pomoću 1,2 IND otopine

250

po uzorku

42.

Biološki orijentacijski testovi

50

po uzorku

43.

Biološki dokazni testovi

100

po uzorku

44.

Mikroskopija bioloških uzoraka

100

po uzorku

45.

Kvantifikacija DNA

150

po uzorku

46.

Detekcija genetskih markera

2000

po uzorku

47.

Ispitivanje utisnutih tragova primjenom uređaja za elektrostatsku detekciju

200

po uzorku

48.

Video-spektralna analiza rukopisa i dokumenata

150

po uzorku

49.

Stereomikroskopska analiza rukopisa i dokumenata

100

po uzorku

50.

Ramanova spektrometrija

200

po uzorku

51.

Mjerenje indeksa loma stakla (GRIM)

30

po uzorku

52.

Mikroskopski pregled u području kemijsko-fizikalnog vještačenja

100

po uzorku

53.

Mikroskopsko vještačenje tekstilnih vlakana

400

po uzorku

54.

Komparativno mikroskopska ispitivanja tragova tekstilnih vlakana

250

po uzorku

55.

Izrada situacijskog plana (skica) mjesta događaja u Visio

120

po satu

56.

Identifikacija oružja

300

po uzorku

57.

Ispitivanje tehničke ispravnosti i funkcije vatrenog oružja

300

po uzorku

58.

Mjerenje sile okidanja

150

po uzorku

59.

Probno pucanje iz oružja

100

po uzorku

60.

Analiza načina izbacivanja čahura

250

po uzorku

61.

Određivanje brzine projektila

100

po uzorku

62.

Identifikacija i ispitivanje streljiva

50

po uzorku

63.

Mikroskopsko ispitivanje – traseologija

100

po uzorku

64.

Komparativno mikroskopsko ispitivanje čahura i zrna

250

po uzorku

65.

Vizualni pregled mehaničkih oštećenja na odjeći i drugim uzorcima ispitivanja

100

po uzorku

66.

Walkerov test

250

po uzorku

67.

DTO test

250

po uzorku

68.

NaRho test

250

po uzorku

69.

Procjena udaljenosti pucanja

500

po uzorku

70.

Parafinska – silikonska rukavica/Gonzalesov test

50

po uzorku

71.

Izuzimanje tragova za SEM-EDX analizu tragova pucanja sa odjeće i drugih materijala vještačenja

500

po uzorku

72.

Analiza tragova pucanja – GSR

SEM-EDX Analiza tragova pucanja

450

po uzorku

73.

Utvrđivanje prisutnosti tragova metala na rubovima mehaničkog oštećenja nastalog prolazom zrna streljiva pomoću μXRF metode

400

po uzorku

74.

Elementna analiza sastava pomoću μXRF

100

po uzorku

75.

Izrada probnih tragova alata

60

po uzorku

76.

Komparativno ispitivanje tragova alata

200

po uzorku

77.

Restitucija oznaka na metalima

400

po uzorku

78.

Utvrđivanje originalnosti VIN oznake vozila, plovila, radnih strojeva i dr.

700

po uzorku

79.

Ispitivanje tragova potplata obuće

200

po uzorku

80.

Izrada probnih tragova potplata obuće

30

po uzorku

81.

Utvrđivanje marke i modela obuće

300

po uzorku

82.

Ispitivanje žarulja sa žarnom niti

250

po uzorku

83.

Utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila

450

po uzorku

84.

Ispitivanje kotača vozila

300

po uzorku

85.

Analiza tahografskog listića

250

po uzorku

86.

Mjerenje koeficijenta trenja (SFT T2Go)

100

po satu

87.

Mjerenje neravnina na kolniku (Arrb)

100

po satu

88.

PC-Crash simulacija prometne nesreće

900

po simulaciji

89.

Izrada skice sudarnog položaja

750

po uzorku

90.

3D vizualizacija prometne nesreće (CD/DVD)

1200

po uzorku

91.

Strojarska ispitivanja

250

po uzorku

92.

Trovanje CO-analiza sastava atmosfere

450

po analizi

93.

Ispitivanje plinskog brojila

70

po satu

94.

Ispitivanje plinskih boca

70

po satu

95.

Ispitivanje i analiza sadržaja ronilačkog računala

70

po satu

96.

Elektrotehnička ispitivanja

250

po uzorku

97.

Izrada forenzičke kopije memorije

1000

po 500 GB

98.

Pregled, ispitivanje i analiza sadržaja računala i spremišta podataka

250

po satu

99.

Pregled, ispitivanje i analiza mobilnih uređaja

200

po satu

100.

Pregled, ispitivanje i analiza telekomunikacijskih zapisa

400

po zapisu

101.

Pregled, ispitivanje i analiza videa i fotografija

200

po satu

102.

Korištenje radne stanice za digitalnu forenziku

200

po satu

103.

Korištenje forenzičkog poslužitelja

300

po satu

104.

Izrada fotodokumentacije

50

po uzorku

U cijenu iz stavka 1. ovoga članka uračunate su pripremne radnje za analizu i ispitivanje (pregled materijala, priprema uzorka, vaganje, otapanje, separacija, pročišćavanje i sl.) kao i materijalni troškovi.

Svi ostali troškovi vještačenja (sat rada vještaka, izrada pisanog nalaza i mišljenja i dr.), a koji nisu utvrđeni stavkom 1. ovoga članka, obračunavaju se prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, br. 38/14., 123/15. i 29/16. – Ispravak).«.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-30696/1-2016.

Zagreb, 6. svibnja 2016.

Ministar

Vlaho Orepić, v. r.

45 13.05.2016 Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova