Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."

NN 46/2016 (18.5.2016.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1192

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2016. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 2100/2015. donio na sjednici održanoj 20. listopada 2015., te članka 22. i članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2016.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2016.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljene su u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2016.« kao oznaku godine kovanja.

5. Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2016.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 118-020/05-16/BV

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.