Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."

NN 46/2016 (18.5.2016.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1193

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. svibnja 2016. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2016.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2016.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 23. svibnja 2016.

2. Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 818/2016.

Zagreb, 11. svibnja 2016.

Zamjenjuje

predsjednika Savjeta

Hrvatske narodne banke

zamjenik guvernera

Hrvatske narodne banke

Relja Martić, v. r.