Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila

NN 47/2016 (20.5.2016.), Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila

47 20.05.2016 Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1216

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 3. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj: 70/15), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju troškovi smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (u daljnjem tekstu: Prihvatilište) te način njihovog obračuna i naplate.

II.

Smještaj u Prihvatilištu obuhvaća mjesečni higijenski paket (u daljnjem tekstu: higijenski paket), hranu i odjeću osiguranu u naravi te noćenje.

Troškovi smještaja u Prihvatilištu predstavljaju ukupan zbroj cijena higijenskog paketa, hrane i odjeće osigurane u naravi te noćenja.

III.

Higijenski paket sadrži: toaletni sapun, šampon, pastu za zube, četkicu za zube, pjenu za brijanje, britvice, higijenske uloške, toaletni papir, dezinfekcijsko sredstvo, sredstvo za pranje posuđa, spužvice, krpu, vreće za smeće i tekućinu za staklo.

Cijena higijenskog paketa iznosi 137,00 kuna.

IV.

Higijenski paket može po potrebi sadržavati i dječje pelene.

Cijena higijenskog paketa u kojem su sadržane dječje pelene iznosi 490,00 kuna.

V.

Cijena hrane osigurane u naravi za tražitelja međunarodne zaštite (u daljnjem tekstu: tražitelj) iznosi 40,00 kuna po danu.

VI.

Paket odjeće osigurane u naravi za tražitelja sadrži: gaće, majice, trenirku, čarape i papuče.

Cijena punog paketa odjeće osigurane u naravi iznosi 726,00 kuna.

VII.

Cijena noćenja tražitelja u Prihvatilištu iznosi 60,00 kuna po osobi po danu.

VIII.

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo zahtijevati povrat troškova smještaja od tražitelja za kojeg se utvrdi da posjeduje sredstva koja mu omogućavaju odgovarajući životni standard.

Tražitelj za kojeg se utvrdi da je kršenjem odredbi Kućnog reda Prihvatilišta prouzročio materijalnu štetu u Prihvatilištu dužan je, na zahtjev Ministarstva, Ministarstvu naknaditi sredstva za pokriće nastale štete.

IX.

Sredstva za pokriće troškova smještaja utvrđenih ovom Odlukom tražitelji uplaćuju na račun Državnog proračuna, IBAN: HR1210010051863000160, MODEL: HR63, s pozivom na broj: 7005-713-23019-broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (»Narodne novine« br. 49/08).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-12903-2016

Zagreb, 13. svibnja 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.