Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite

NN 47/2016 (20.5.2016.), Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1225

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 37 od 22. travnja 2016. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O SASTAVU STOŽERA, NAČINU RADA TE UVJETIMA ZA IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

U članku 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16) broj »7.« treba glasiti »6.«.

Članak 21. ispravno glasi:

»Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 4. – 11. i 15. – 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08).«.

Klasa: 012-02/15-03/07

Urbroj: 543-01-08-01-16-5

Zagreb, 10. svibnja 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.