Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN 49/2016 (30.5.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

49 30.05.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1323

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U članku 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 133/15 ) riječi »1. lipnja 2016.« zamjenjuju se riječima »1. listopada 2016.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/4
Urbroj: 531-04-2-16-3
Zagreb, 17. svibnja 2016.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.