Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN 50/2016 (1.6.2016.), Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

1337

Na temelju čl. 10a. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09 i 142/14) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima.

Vijeća manjina, mjesna samouprava i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/16-01/113

Urbroj: 513-05-02-16-1

Zagreb, 19. svibnja 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.


Tablica 2.
Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

Tablica 3.
Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

Tablica 4.
Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

50 01.06.2016 Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 50 01.06.2016 Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 50 01.06.2016 Podatci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika