Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

NN 51/2016 (3.6.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1346

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14) i članka 6. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I PRIJELAZNIM INSTRUMENTOM

I.

U Odluci o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (»Narodne novine«, br. 84/14 i 78/15), u točki II. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta obavlja Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, imenuje se Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.«.

II.

U točki III. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu druge komponente programa IPA Prekogranična suradnja obavlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, imenuje se Matilda Copić, vršiteljica dužnosti ravnatelja Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.«.

III.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Osobom nadležnom za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, imenuje se prof. dr. sc. Mario Njavro, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu pete komponente programa IPA Ruralni razvoj obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, imenuje se Ivan Macanić, vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/119

Urbroj: 50301-05/16-16-2

Zagreb, 25. svibnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.