Odluka o izboru deset sudaca Ustavnog suda Repub­like Hrvatske

NN 52/2016 (6.6.2016.), Odluka o izboru deset sudaca Ustavnog suda Repub­like Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1378

Na temelju članka 126. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 3. lipnja 2016. donio je

ODLUKU

O IZBORU DESET SUDACA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske biraju se:

1. ANDREJ ABRAMOVIĆ

2. dr. sc. SNJEŽANA BAGIĆ

3. INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ

4. dr. sc. BRANKO BRKIĆ

5. LOVORKA KUŠAN

6. doc. dr. sc. MARIO JELUŠIĆ

7. JOSIP LEKO

8. DAVORIN MLAKAR

9. mr. sc. RAJKO MLINARIĆ

10. MIROSLAV ŠUMANOVIĆ.

II.

Izabrani suci Ustavnog suda Republike Hrvatske stupit će na dužnost 7. lipnja 2016. u skladu s odredbom članka 7. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99., 29/02. i 49/02.).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/16-08/06

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.