Odluka o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora "Nagrade Ivan Filipović"

NN 54/2016 (10.6.2016.), Odluka o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora "Nagrade Ivan Filipović"

HRVATSKI SABOR

1404

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. Zakona o Nagradi »Ivan Filipović« (»Narodne novine«, br. 61/91. i 149/09.) Hrvatski sabor na sjednici 3. lipnja 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA ODBORA »NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ«

I.

Za predsjednicu Odbora »Nagrade Ivan Filipović« imenuje se dr. sc. GORDANA RUSAK, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.

II.

Prof. dr. sc. VALTERU BOLJUNČIĆU, dosadašnjem predsjedniku Odbora »Nagrade Ivan Filipović« mandat predsjednika prestao je 28. prosinca 2015.

Klasa: 021-13/16-06/28

Zagreb, 3. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.