Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 54/2016 (10.6.2016.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1408

Na temelju odredbi članka 39. stavka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, oznake kvalitete, način označavanja kategorija, sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, a što hranom, pićima i napicima uobičajenim za kraj u kojem se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nalazi te vrste proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje.

Članak 2.

(1) Objekt na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljem tekstu: objekt, OPG) funkcionalna je cjelina u kojem se, ovisno o vrsti, pružaju ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka uobičajenih za kraj u kojem se nalazi OPG, iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje, usluge smještaja te ostale usluge u funkciji turističke potrošnje.

(2) OPG u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim sadržajima i može pružati druge usluge u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu, kategoriju i oznaku kvalitete propisanih ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev OPG-a, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara i prirode, ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

2. PRETEŽITO VLASTITA PROIZVODNJA OPG-a

Članak 4.

(1) Pretežito vlastitom proizvodnjom OPG-a smatraju se:

1. poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),

2. poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih poljoprivrednih gospodarstva upisanih u Upisnik poljoprivrednika,

3. šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

(2) Jela, pića i napici uobičajeni za kraj u kojem je OPG su proizvodi od pretežito vlastite prozvodnje i usluženi na tradicionalan način na OPG-u (domaća jela, pića i napici).

(3) Proizvodi za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i slično) ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje.

3. MINIMALNI UVJETI

3.1. UREĐENJE OBJEKTA, SIGURNOST GOSTA

Članak 5.

(1) Objekt mora omogućiti sigurnost i funkcionalnost.

(2) Okoliš i vanjski izgled objekta moraju biti uređeni.

(3) Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

(4) OPG koji pruža usluge smještaja u izdvojenim tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a gosti sami na svoj način i svoju odgovornost pripremaju i konzumiraju jela, pića i napitke, inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.

(5) Objekt mora biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi.

(6) Rublje, posuđe i ostalo u direktom kontaktu s gostom, kada nije u uporabi, mora biti zaštićeno od prašine i ostalih kontaminacija.

(7) Za jedan ili više objekata moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.

(8) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati.

3.2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA

Članak 6.

Objekt mora imati ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije.

Članak 7.

Visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa) mora omogućiti nesmetano, sigurno i udobno kretanje gosta.

3.3. INSTALACIJE

Članak 8.

(1) Objekt mora imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gosta, priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

3. grijanje najmanje 20 °C u svim prostorijama u kojima borave gosti, osim u objektu u kojem se usluge pružaju ljeti,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

5. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.

(2) OPG koji uslužuje jela, pića i napitke na prostoru na otvorenom i/ili tradicijskim objektima i/ili pruža uslugu smještaja u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje ne mora ispuniti uvjete iz stavka 1. ovog članka već iste ispunjava prema lokalnim mogućnostima.

3.4. USLUGE SMJEŠTAJA U TRADICIJSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

(1) OPG koji pruža usluge smještaja u vrstama sukladno ovom Pravilniku može iste pružati i u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i slično).

(2) Tradicijski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu se nalaziti na OPG-u ili u ruralnom okruženju izvan OPG-a.

3.5. SANITARNI ČVOR ZA GOSTE

3.5.1. Na OPG-u

Članak 10.

(1) Objekt koji uslužuje samo jela, pića i napitke (Vinotočje/Kušaonica, Izletište) mora imati sanitarni čvor za goste u blizini prostorija za usluživanje.

(2) Sanitarni čvor je:

1. zahod za žene koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina) i predprostoriju s umivaonikom,

2. zahod za muškarce koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom.

(3) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje.

(4) Pisoar je na ispiranje ili bezvodni pisoar postavljen ili ograđen da se ne vidi izvan predprostorije.

(5) OPG koji u vrsti Vinotočje/Kušaonica uslužuje hranu, pića i napitke samo na izdvojenom prostoru na otvorenom i/ili izdvojenim tradicijskim objektima, ne mora imati sanitarni čvor za goste na OPG-u.

(6) Iznimno od stavka 2. ovog članka, objekt koji uslužuje jela, pića i napitke do deset gostiju (Vinotočje/Kušaonica, Izletište) može imati jedan zajednički sanitarni čvor za žene i muškarce u blizini prostorija za usluživanje. Sanitarni čvor može biti zasebno ili onaj koji koristi domaćinstvo za svoje potrebe. Sanitarni čvor mora imati zahodsku školjku i umivaonik koji mogu biti u jednoj prostoriji ili zahodska školjka u zahodskoj kabini, a umivaonik u pretprostoru.

3.5.2. Izvan OPG-a

Članak 11.

(1) OPG koji uslužuje jela, pića i napitke na izdvojenom prostoru na otvorenom (trava, kamen, terasa i slično) i/ili izdvojenim tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i slično), mora, uz te sadržaje, imati jedan kemijski zahod ili zahod (zahodska školjka, umivaonik).

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka OPG može omogućiti, na temelju ugovora, upotrebu sanitarnog čvora u drugom dostupnom objektu u blizini.

3.6. PRIPREMA I USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA

3.6.1. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Članak 12.

(1) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

(2) Za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka objekt mora imati prostoriju za pripremu i blagovaonicu.

(3) Prostorija za pripremu i blagovaonica mogu biti zasebne ili iste koje koristi domaćinstvo za sebe.

(4) Objekt koji uslužuje ljeti umjesto blagovaonice može imati prostor za usluživanje na otvorenom.

(5) OPG može na otvorenom ili zatvorenom prostoru pripremati hranu na tradicionalan način (ražanj, roštilj, peka, gradele, krušna peć, rašlje, kotao i slično).

Članak 13.

(1) OPG može pripremati jela, pića i napitke na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iste usluživati na uređenom prostoru na otvorenom (trava, kamen, terasa i slično) i/ili u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i slično).

(2) Uređen prostor na otvorenom i tradicijski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu se nalaziti na OPG-u ili u ruralnom okruženju izvan OPG-a.

(3) Iznimno od članka 12., stavka 2. ovog Pravilnika, u vrsti Vinotočje/Kušaonica, jela se može pripremati na OPG-u (prostorija za pripremu bez blagovaonice) i usluživati samo na uređenom prostoru na otvorenom i/ili u tradicijskim objektima.

3.6.2. Gosti

Članak 14.

Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela, piće i napitke na uređenom prostoru na otvorenom (trava, kamen, terasa i slično) i/ili u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i slično).

3.7. MINIMALNI UVJETI ZA SOBU, APARTMAN I RURALNU KUĆU ZA ODMOR

3.7.1. Sastav i površina objekta – modul

Članak 15.

(1) Modul objekta je funkcionalna cjelina određene neto-površine (na uporabi gostu) s ulazom i dnevnim svjetlom u sobi i prostoriji za boravak.

(2) Soba je vrsta objekta ili dio modula – objekta u kojoj se spava.

(3) Modul objekta propisan je ovisno o vrsti i kategoriji objekta.

3.7.2. Smještajni kapacitet

Članak 16.

(1) Smještajni kapacitet objekta određuje se prema broju fiksnih kreveta, ovisno o površini modula.

(2) Objekt ima sljedeći kapacitet:

1. jednokrevetna soba – jedan krevet (jedna osoba), širine do 120 cm,

2. dvokrevetna soba – dva kreveta (dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe),

3. trokrevetna soba – tri kreveta, ako je površina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m²,

4. apartman i ruralna kuća za odmor – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²).

(3) U jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi može se namjestiti pomoćni krevet, ako je površina modula veća za 3 m².

(4) U prostoriji za boravak apartmana i ruralne kuće za odmor mogu biti dva pomoćna kreveta ako istih nema u sobama.

(5) Pomoćni krevet (sklopivi) namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i slično). Uz njega se ne moraju nalaziti propisani elementi: noćni ormarić ili polica, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta.

(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu objekta.

3.8. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP I KAMP ODMORIŠTE

3.8.1. Vrste i kapacitet smještajnih jedinica

Članak 17.

(1) Osnovne vrste smještajnih jedinica su:

1. Kamp mjesto,

2. Kamp parcela.

(2) Kamp mjesto je pojedinačno ili grupno brojem ili slično označen i uređen prostor za kampiranje (očišćen od korijenja, kamenja i sl.).

(3) Kamp parcela je omeđen, pojedinačno brojem ili slično označen i uređen prostor za kampiranje (očišćen od korijenja, kamenja i sl.).

(4) Kapacitet objekta izražava se ukupnim brojem smještajnih jedinica i kapacitetom smještajnih jedinica.

(5) Kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem gostiju – kampista:

1. kamp mjesto, tri gosta – kampista,

2. kamp parcela, tri gosta – kampista.

3.8.2. Zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju

Članak 18.

Objekt mora imati uređen i opremljen zajednički sanitarni čvor za goste i druge sanitarne elemente sukladno prilozima ovog Pravilnika.

3.9. OZNAČAVANJE OBJEKTA

Članak 19.

(1) Oznaka vrste je naziv vrste.

(2) Oznaka kategorije je sunce.

(3) Oznaka kvalitete je Q.

(4) Oznaka vrste, kategorije i kvalitete ističu se na ploči, u blizini objekta i na izdvojenom objektu, izrađenoj od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi (domaći prirodni materijal).

(5) Na ploči iz stavka 4. ovog članka ističu se: natpis »OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO« s imenom gospodarstva, oznakom vrste, kategorije i kvalitete.

(6) Na ploči iz stavka 4. ovog članka može se istaknuti simbol ponude OPG-a i ostale potrebne informacije. Uz naziv Kušaonica može se istaknuti i naziv proizvoda koji se pretežito uslužuje (Kušaonica rakije, Kušaonica pršuta, Kušaonica kobasica, Kušaonica sira i slično).

(7) Simboli ponude propisani su u Prilogu VI. ovog Pravilnika.

(8) OPG može oznake različitih vrsta, kategorija i kvalitete istaknuti na jednoj ploči.

(9) OPG može na ploči iz stavka 4. ovog članka i promidžbenim materijalima umjesto naziva »OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO« istaknuti komercijalne nazive kao turističko seljačko domaćinstvo, turističko seljačko gospodarstvo, agroturizam, seljački turizam i slično.

(10) Objekt kojemu je dodijeljena oznaka kvalitete istu može koristiti na kuvertama, memorandumima, propagandnim materijalima, brošurama, preglednim kartama asortimana, reklamama, građevini/ama, vozilima, vizualnim simbolima i slično.

4. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 20.

Objekti na OPG-u razvrstani su sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Vinotočje/Kušaonica,

2. Izletište,

3. Soba,

4. Apartman,

5. Ruralna kuća za odmor,

6. Kamp,

7. Kamp odmorište.

Članak 21.

(1) Za razvrstavanje u vrste Vinotočje/Kušaonica i Izletište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga I., ovog Pravilnika.

(2) Za razvrstavanje u vrste Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz Priloga II. i III., ovog Pravilnika.

(3) Za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IV. ovog Pravilnika.

4.1. VRSTA VINOTOČJE/KUŠAONICA

Članak 22.

(1) Vrsta Vinotočje/Kušaonica je objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju vina i/ili voćna vina i/ili proizvodi od vina i/ili voćnih vina i/ili ostala alkoholna pića i/ili naresci (suhomesnati proizvodi, sirevi i slično) koji se sljubljuju s tim pićima i/ili namazi.

(2) Umjesto naziva Vinotočje/Kušaonica mogu se koristiti nazivi: Vinotočje (uslužuju se pretežito vina, naresci i/ili namazi) ili Kušaonica (uslužuju se pretežito naresci i/ili namazi i/ili pića).

4.2. VRSTA IZLETIŠTE

Članak 23.

Vrsta Izletište je objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića i napici.

4.3. VRSTA SOBA

Članak 24.

(1) Soba je objekt u kojem OPG pruža uslugu smještaja.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

4.4. VRSTA APARTMAN

Članak 25.

(1) Apartman je objekt u kojem OPG pruža uslugu smještaja, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

4.5. VRSTA RURALNA KUĆA ZA ODMOR

Članak 26.

(1) Ruralna kuća za odmor je objekt u kojem OPG pruža uslugu smještaja i korištenja okućnice, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

4.6. VRSTA KAMP

Članak 27.

(1) Kamp je objekt na kojem OPG pruža usluge smještaja na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

(3) U Kampu OPG može pružati usluge:

1. iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodomova (kamper), glamping opreme i slično,

2. druge usluge u funkciji turističke potrošnje.

(4) Objekt mora imati zajedničke sadržaje (prostorije i prostore) i smještajne jedinice.

(5) Zajednički sadržaji su:

1. prometnice unutar objekta,

2. sanitarni čvor i drugi sanitarni elementi za goste na smještajnim jedinicama,

3. druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje,

4. uređen okoliš.

(6) Smještajne jedinice u kampu su kamp mjesto i/ili kamp parcela (mogu biti sve kamp parcele).

(7) Na najviše 40% smještajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilhomovi.

(8) Prostorije u kojima se nalaze zajednički sadržaji ne mogu biti kontejnerskog tipa, osim za najnižu kategoriju.

(9) Na smještajnim jedinicama, ispred pokretne opreme za kampiranje, dozvoljeno je postavljanje predulaza (predšator) ili terase, od pokretnog i sklopivog materijala. Pokretna oprema za kampiranje, predulaz i terasa ne smiju biti stalno povezani za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu moraju biti demontažni.

(10) Na smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.

4.7. VRSTA KAMP ODMORIŠTE

Članak 28.

(1) Kamp odmorište je objekt na kojem OPG pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.

(3) Smještajna jedinica je kamp mjesto.

5. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE

Članak 29.

(1) Kategorije objekata određuju se na temelju propisanih uvjeta za uređenje, opremu, uređaje, usluge, održavanje i drugo.

(2) Kategorije imaju vrste: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp.

(3) Objekt može imati jednu kategoriju.

Članak 30.

Vrste Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp imaju tri kategorije: dva, tri i četiri sunca.

Članak 31.

(1) Uvjeti za kategorije Sobe, Apartmana, Ruralne kuće za odmor i Kampa propisani su u prilozima ovoga Pravilnika:

1. Prilog II., UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE, APARTMANA i RURALNE KUĆE ZA ODMOR,

2. Prilog III., UVJETI ZA KATEGORIJE KAMPA.

(2) Objekt u kojem OPG pruža ugostiteljske usluge ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno Prilozima iz stavka 1. ovog članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u objektu.

6. OZNAKA KVALITETE

Članak 32.

Oznaka kvalitete dodjeljuje se objektu koji ispunjava uvjete na višoj razini od propisanih za vrstu i kategoriju.

Članak 33.

(1) Oznaka kvalitete može se dodijeliti za vrste: Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuću za odmor i Kamp; na zahtjev OPG-a.

(2) Oznaka kvalitete može se dodijeliti za kategorije tri i četiri sunca.

Članak 34.

(1) Uvjeti za dodjelu oznake kvalitete propisani su u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) OPG mora za dodjelu oznake kvalitete ispuniti obvezne uvjete i propisani bodovni prag za izborne uvjete, sukladno kategoriji.

7. KATEGORIZACIJA OBJEKTA

Članak 35.

(1) Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste, kategorije i oznake kvalitete objekta.

(2) Postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije te očevid na objektu.

(3) Skraćeni postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije bez očevida na objektu, a temeljem raspoloživih saznanja.

(4) Objekt se kategorizira pojedinačno.

7.1. ZAHTJEV ZA ISHOĐENJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OPG-u

Članak 36.

(1) Zahtjev za izhođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u nositelj ili član OPG-a podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka navode se podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, površini modula i dr.) te prilaže dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju, po potrebi.

7.2. ZAHTJEV ZA DODJELU OZNAKE KVALITETE

Članak 37.

(1) Zahtjev za izhođenje rješenja o dodjeli oznake kvalitete nositelj ili član OPG-a, prema vlastitom opredjeljenju i interesu, podnosi nadležnom tijelu po pribavljenom rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka navode se podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa, kontakt) i dostavlja rješenje o kategorizaciji objekta.

7.3. OČEVID NA OBJEKTU

Članak 38.

(1) Očevid na objektu obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana.

(2) Članove povjerenstava imenuje čelnik ureda.

(3) Čelnik ureda može za postupak dodjele oznake kvalitete imenovati druge članove ili radna tijela.

(4) Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja.

Članak 39.

OPG snosi troškove kategorizacije objekta. Troškove postupka čine dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/2008, 44/2011 i 118/2011).

Članak 41.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu odnosno za vrstu i kategoriju objekata seljačkih domaćinstava koja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu primjenjivat će se odredbe Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/1996, 38/1996, 47/1997, 25/1999, 29/2000, 196/2003 i 42/2004) i Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/2008, 44/2011 i 118/2011).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/15

Urbroj: 529-03-16-3

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar
Anton Kliman, v. r.

PRILOG I. – UVJETI ZA VRSTE VINOTOČJE/KUŠAONICA, IZLETIŠTE
PRILOG II. – UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE, APARTMANA I RURALNE KUĆE ZA ODMOR
PRILOG III. – UVJETI ZA KATEGORIJE KAMPA
PRILOG IV. – UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE
PRILOG V. – UVJETI ZA DODJELU OZNAKE KVALITET
E


PRILOG VI. – SIMBOLI PONUDE
54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 54 10.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu