Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom generalu zbora Pavlu (Janko) Miljavcu

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom umirovljenom generalu zbora Pavlu (Janko) Miljavcu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1417

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuje se

umirovljeni general zbora PAVAO (Janko) MILJAVAC.

Klasa: 060-03/16-03/02

Urbroj: 71-03-01-01/3-16-01

Zagreb, 9. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.