Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1429

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI ODLIKOVANJA

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli odlikovanja Red hrvatskog pletera (klasa: 060-03/15-16/05, urbroj: 71-0373-15-01 od 27. srpnja 2015.), na sljedeći način da

umjesto

»195. MIROSLAV (Franjo) PREGEB«

piše

»195. MIROSLAV (Franjo) PREBEG«.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-03/16-16/01

Urbroj: 71-03-01-01/3-16-01

Zagreb, 9. ožujka 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.