Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1431

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), te članka 16. stavka 5. i članka 17. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13 i 14/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA KOPNU U ISTRAŽNOM PROSTORU UGLJIKOVODIKA »DR-03«

I.

U Odluci o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-03« (»Narodne novine«, broj 63/15), točka V. mijenja se i glasi:

»Istražni prostor ugljikovodika »DR-03« površine 2 634 km², ima oblik nepravilnog mnogokuta omeđenog spojnicama vršnih točaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, koordinata kako slijedi:

Oznaka točke

Koordinate točaka

HTRS96

E

N

1

572 197,66

5 087 994,54

2

646 257,41

5 071 023,57

3

643 535,09

5 057 088,19

4

643 647,33

5 051 087,80

5

642 019,00

5 036 338,00

6

618 959,00

5 037 292,00

7

605 837,00

5 040 865,00

8

562 246,00

5 052 735,00

9

549 723,00

5 056 145,00

Stranica istražnog prostora ugljikovodika »DR-03« između vršnih točaka 1 i 2, predstavlja državnu granicu između Republike Hrvatske i Mađarske.

Iz istražnog prostora ugljikovodika »DR-03« izuzeta su područja utvrđenih eksploatacijskih polja ugljikovodika kako slijedi:

Redni broj

Naziv eksploatacijskog polja ugljikovodika

1.

Pepelana

2.

Cabuna

3.

Crnac

4.

Bokšić – Klokočevci

5.

Beničanci

6.

Grubišno polje (dio eksploatacijskog polja koji se nalazi unutar istražnog prostora »DR-03«)

7.

Obod

8.

Kučanci – Kapelna

9.

Sječe

10.

Števkovica

11.

Dravica

Koordinate vršnih točaka istražnog prostora ugljikovodika »DR-03« odredilo je Ministarstvo gospodarstva sukladno dostavljenim podacima od Državne geodetske uprave.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/146

Urbroj: 50301-05/05-16-14

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

55 15.06.2016 Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "DR-03"