Odluka o izboru predsjednika/ce Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o izboru predsjednika/ce Ustavnog suda Republike Hrvatske

55 15.06.2016 Odluka o izboru predsjednika/ce Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1437

Na temelju članka 122. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) te članka 10. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02 – pročišćeni tekst) i članka 10. točke 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14 – pročišćeni tekst i 2/15), Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić, Miroslav Šeparović i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 13. lipnja 2016. godine, donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA/CE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je dr. sc. Miroslav Šeparović.

II.

Mandat predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske traje četiri godine, a počinje teći od dana izbora na dužnost.

III.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-9/2016

Zagreb, 13. lipnja 2016.

Predsjedavajući sudac
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.