Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1438

Na temelju članka 11. točke 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14 – pročišćeni tekst i 2/15), Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić, Miroslav Šeparović i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 13. lipnja 2016. godine, donio je

ODLUKU

O IZBORU ZAMJENICE PREDSJEDNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za zamjenicu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske izabrana je dr. sc. Snježana Bagić.

II.

Mandat zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske traje dvije godine, a počinje teći od dana izbora na dužnost.

III.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-10/2016

Zagreb, 13. lipnja 2016.

Predsjednik

dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.