Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1439

Na temelju članka 11. točke 2. i 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14 – pročišćeni tekst i 2/15) Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Antun Palarić, Miroslav Šeparović i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 13. lipnja 2016., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom odlukom imenuju se predsjednici i članovi ustavnosudskih tijela iz članka 8. stavka 1. točke 2. – 5. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, na razdoblje od dvije godine.

II.

Za predsjednike i članove vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:   Antun Palarić

članovi:          Andrej Abramović

                     Branko Brkić

                     Mario Jelušić

                     Lovorka Kušan

                     Josip Leko.

b) Drugo vijeće:

predsjednica:  Ingrid Antičević Marinović

članovi:           Mato Arlović

                      Snježana Bagić

                      Davorin Mlakar

                      Rajko Mlinarić

                      Miroslav Šumanović.

c) Treće vijeće:

predsjednik:   Branko Brkić

članovi:          Rajko Mlinarić

                     Antun Palarić

                     promjenjivi član

                     promjenjivi član

                     promjenjivi član.

Promjenjivi članovi Trećeg vijeća imenuju se na mandat od 4 mjeseca.

Sastav i raspored promjenjivih članova Trećeg vijeća određuje se na prijedlog predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske posebnim Zaključkom.

III.

Za predsjednike i članove vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:   Mato Arlović

članovi:          Miroslav Šumanović, sudac izvjestitelj

                      Mario Jelušić.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:   Mato Arlović

članovi:          Branko Brkić

                     Rajko Mlinarić.

c) Treće vijeće:

predsjednik:  Mario Jelušić

članovi:         Andrej Abramović

                    Snježana Bagić.

d) Četvrto vijeće:

predsjednica:  Lovorka Kušan

članovi:           Davorin Mlakar

                      Antun Palarić.

IV.

Za predsjednike i članove vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:   Andrej Abramović

članovi:          Branko Brkić

                      Mario Jelušić

                      Lovorka Kušan

                      Josip Leko

                      Antun Palarić.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:   Miroslav Šumanović

članovi:          Ingrid Antičević Marinović

                     Mato Arlović

                     Snježana Bagić

                     Davorin Mlakar

                     Rajko Mlinarić.

V.

Za predsjednike i članove vijeća za izborne sporove imenuju se:

a) Prvo vijeće:

predsjednik:   Josip Leko

članovi:          Snježana Bagić

                     Branko Brkić.

b) Drugo vijeće:

predsjednik:   Rajko Mlinarić

članovi:          Antun Palarić

                     Miroslav Šumanović.

c) Treće vijeće:

predsjednik:   Davorin Mlakar

članovi:          Ingrid Antičević Marinović

                      Lovorka Kušan.

d) Četvrto vijeće:

predsjednik:   Mario Jelušić

članovi:          Andrej Abramović

                      Mato Arlović.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj SuT-A-9/2014 od 12. lipnja 2014 (»Narodne novine« broj 76/14) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske broj SuT-A-9/2015 od 14. listopada 2015.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-11/2016

Zagreb, 13. lipnja 2016.

Predsjednik

dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.

55 15.06.2016 Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske 55 15.06.2016 Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske