Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

NN 55/2016 (15.6.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

55 15.06.2016 Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

HRVATSKA NARODNA BANKA

1442

Na temelju članka 14. i članka 42. stavka 3. točke 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI

I.

U Odluci o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015.) u točki III. stavku 2. točka 5) mijenja se i glasi:

»5) sredstva primljena od sljedećih međunarodnih financijskih institucija:

– Međunarodne banke za obnovu i razvoj,

– Međunarodne financijske korporacije,

– Razvojne banke Vijeća Europe,

– Europske banke za obnovu i razvoj,

– Europske investicijske banke,

– Europskoga investicijskog fonda,

– Europskog fonda za jugoistočnu Europu i

– Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe.«.

II.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 13. srpnja 2016., kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016.

O. br. 819/2016.

Zagreb, 8. lipnja 2016.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.