Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 57/2016 (21.6.2016.), Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

57 21.06.2016 Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 57 21.06.2016 Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1456

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PRVOG POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Razrješuje se TOMISLAV KARAMARKO dužnosti prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, na osobni zahtjev.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/16-02/328

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 15. lipnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.