Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

NN 57/2016 (21.6.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1458

Na temelju članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2. i članka 18. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA UZGOJ KONOPLJE, NAČINU PRIJAVE UZGOJA MAKA TE UVJETIMA ZA POSJEDOVANJE OPOJNIH DROGA U VETERINARSTVU

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– uzgaja konoplju na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ili posjedu ili temeljem korištene poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav, na površini od najmanje 1 ha.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– broj katastarske čestice ili domaće ime ARKOD parcele, identifikacijski broj ARKOD parcele i površinu zemljišta namijenjenog za sjetvu konoplje.«

Članak 3.

U Dodatku II. Obrazac 1 zamjenjuje se novim Obrascem 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/34

Urbroj: 525-07/0006-16-1

Zagreb, 16. lipnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

57 21.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu 57 21.06.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu