Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

NN 58/2016 (24.6.2016.), Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1481

Na temelju članka 78. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 20. lipnja 2016. donio je

ODLUKU

O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA

I.

Raspušta se Hrvatski sabor.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 15. srpnja 2016.

Klasa: 021-03/16-01/11

Zagreb, 20. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.