Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

NN 58/2016 (24.6.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu

HRVATSKI SABOR

1484

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15. i 27/16.), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 20. lipnja 2016. donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU »RESOLUTE SUPPORT« U AFGANISTANU

I.

U Odluci o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »RESOLUTE SUPPORT« u Afganistanu (»Narodne novine«, br. 105/15.) u točki I. podstavku 2. riječi: »do 70 pripadnika« zamjenjuju se riječima: »do 95 pripadnika«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-03/16-01/63

Zagreb, 20. lipnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.