Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

NN 58/2016 (24.6.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

58 24.06.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1491

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELI POTPORE ZA OTKUP POVLASTICA ILI RIBOLOVNOG ALATA UPISANIH U POVLASTICU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 52/2016, u članku 8. stavku 3. riječi: »15. lipnja 2016. godine.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2016. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/20

Urbroj: 525-13/0339-16-3

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.