Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

NN 59/2016 (29.6.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1499

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15, 19/16 i 39/16) članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika u 12:00 sati do 30. studenog 2016. godine u 12:00 sati u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:

a) Područje omeđeno spojnicama: rt Lako – Φ 13° 26,55' λ 45° 29,134' – Φ 13° 33,39' λ 45° 3,127' – Φ 13° 42,62' λ 44° 52,397' – rt Kumpar (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)

b) Područje omeđeno spojnicama: rt Šip (Brseč) – rt Banja (o. Cres) – Prapratni rt – rt Oštro (Kraljevica) (Područje 2. na karti u Prilogu 1.)

c) Područje omeđeno spojnicama: rt Sv. Blaž (o. Cres) – rt Pernat (o. Cres) (Područje 3. na karti u Prilogu 1.)

d) Područje omeđeno spojnicama: rt Lipica (Kraljevica) – rt Kijac (o. Krk) – rt Sv. Mikula (o. krk) – rt Pin Mali (o. Plavnik) – rt Veli Pin – rt Selzine (o. Cres) – rt Kijac (o. Cres) – rt Tanki (o. Zeča) – rt Debeli – rt Lakunji (o. Unije) – rt Arbit – rt Straža (o. Vele Srakane) – rt Žapljić – sjeverni rt o. Male Srakane – rt Šilo – rt Tizna (o. Lošinj) – rt Kornu – rt Draga (o. Ilovik) – rt Radovan – rt Samotvorac (o. Silba) – rt Mavrova – rt Tuf (o. Ist) – Jabučni rt – rt Vranač (o. Molat) – južni rt otoka Molat – o. Tun Mali – sjeverni rt otoka Tun Veli – rt Veli Bok – uvala Permanje (o. Sestrunj) – rt Mavrovica – rt Ovčjak (o. Ugljan) – Mali Ždrelac – rt Rasovica (o. Pašman) – zapadni rt o. Balabra Vela – zapadni rt o. Kurba Mala – istočni rt o. Glamoč –zapadni rt o. Žut – južni rt o. Žut – o. Čavlin – o. Čerigul – rt Rat (o. Murter) – rt Obinuš – rt Tanka Nožica – Dugi rt (Tribanj) (Područje 4. na karti u Prilogu 1.)

e) Područje omeđeno spojnicama: Uvala Stobreč – rt Gomilica (o. Brač) – rt Ražanj –rt Livka (o. Šolta) – sjeverozapadni rt o. Šolta – rt Novica (Drvenik Veli) – rt Širan – rt od Križa (Vinišće) (Područje 5. na karti u Prilogu 2.) i

f) Područje omeđeno spojnicama: Stobreč – Rt Gomilica (o. Brač) – Rt Sumartin – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Nedija – Rt Šćedra (zapad o Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok o. Šćedro) – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 6. na karti u Prilogu 2.).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u području iz stavka 1. točke e) ovoga članka ribarska plovila duljine između 12 m i 18 m preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, a čiji ukupni godišnji ulov ne premašuje 300 t po plovilu, smiju mjesečno ostvariti najviše deset ribolovnih dana u tom području.

(3) Ribarskim plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je ribolov u razdoblju od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. studenog u 12:00 sati u području omeđenom spojnicama:

rt Oštro (Kraljevica) – Prapratni rt (o. Cres) – rt Selzine – rt Veli Pin (o. Plavnik) – rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) – rt Kijac – rt Lipica (Područje 7. na karti u Prilogu 3.).

(4) Karte područja iz stavka 1. i stavka 3. ovoga članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/15-01/56

Urbroj: 525-13/1282-16-8

Zagreb, 16. lipnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

59 29.06.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini 59 29.06.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini