Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

NN 60/2016 (1.7.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1519

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/2014), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (»Narodne novine«, broj 2/16), u PRILOGU 1. OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA, riječi u zagradama: »i pečat« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/10

Urbroj: 558-01/2-16-3

Zagreb, 24. lipnja 2016.

Zamjenik ravnatelja

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.