Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

NN 64/2016 (13.7.2016.), Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

64 13.07.2016 Odluka o postavljanju mr. sc. Željka Vukosava za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

PREDSJEDNICA
REPUBLIKE HRVATSKE

1587

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., to uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/15-01/13, urbroj: 5030115/1-16-11 od 7. lipnja 2016., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ŽELJKO VUKOSAV, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Braziliji, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/16-02/07

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 6. srpnja 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.