Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN 67/2016 (20.7.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

1625

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/2013) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine« broj 55/2014 i 41/2015) u članku 25. riječi: »1. srpnja 2016.« zamjenjuju se riječima »1. srpnja 2018.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/16-04/2

Urbroj: 531-01-16-3

Zagreb, 30. lipnja 2016.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

67 20.07.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta 67 20.07.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta