Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

NN 68/2016 (22.7.2016.), Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1635

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2020. GODINE

I.

Donosi se Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Strategija je sastavni dio ove Odluke.

II.

Zadužuju se nositelji pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, koji je sastavni dio Strategije, da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

III.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke osnuje Povjerenstvo za praćenje provedbe Strategije.

IV.

Zadužuje se Povjerenstvo za praćenje provedbe Strategije iz točke III. ove Odluke da redovito prati provedbu Strategije te da Vladi Republike Hrvatske podnese cjelovito izvješće o provedbi mjera i aktivnosti iz Strategije, i to 2019. godine za razdoblje od 2016. do 2018. godine i 2021. godine za razdoblje od 2019. do 2020. godine, a iznimno na zahtjev Vlade Republike Hrvatske i za kraće razdoblje.

V.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da o ovoj Odluci izvijesti nositelje mjera i aktivnosti iz točke II. ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Klasa: 022-03/16-04/104

Urbroj: 50301-05/05-16-4

Zagreb, 13. srpnja 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2016. DO 2020. GODINE68 22.07.2016 Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine 68 22.07.2016 Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine 68 22.07.2016 Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine 68 22.07.2016 Odluka o donošenju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine