Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

NN 68/2016 (22.7.2016.), Odluka o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1636

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU OKVIRNOG NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA