Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

NN 69/2016 (27.7.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

69 27.07.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

1659

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, 27/10, 55/11 i 101/13), Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ODOBRAVANJA I UPORABI POMOĆNIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA NASTAVNE PREDMETE U OSNOVNIM ŠKOLAMA, GIMNAZIJAMA, UMJETNIČKIM ŠKOLAMA I OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama (»Narodne novine«, 139/13) u članku 6. stavku 3. podstavku 5. briše se riječ: »ovjerena«.

Članak 2.

U obrascu Zahtjeva za odobrenje pomoćnog nastavnog sredstva iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, koji se nalazi u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio, briše se skraćenica »M.P.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/16-01/0017

Urbroj: 0561-16-1

Zagreb, 6. srpnja 2016.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za odgoj i obrazovanje
Mihaela Adamović Radolfi, dipl. iur., v. r.