Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina

NN 71/2016 (3.8.2016.), Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1699

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU OZNAKE ČISTOĆE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

I. OPĆA ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj oznake čistoće te način utiskivanja oznake čistoće na predmete od plemenitih kovina od strane proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina.

II. OBLIK I SADRŽAJ OZNAKE ČISTOĆE

Članak 2.

(1) Oznaka čistoće na predmetima od plemenitih kovina, sukladno propisanom stupnju čistoće, sastoji se od troznamenkastog broja dimenzija ne manjih od 0,8 mm x 1,25 mm, u okviru ili bez njega.

(2) Oznaka čistoće mora biti jasno vidljiva.

Članak 3.

Brojčane oznake za propisane stupnjeve čistoće na predmetima od plemenitih su:

1. za predmete od platine    950 tisućitih – oznaka čistoće je 950

                                          900 tisućitih – oznaka čistoće je 900

                                          800 tisućitih – oznaka čistoće je 800

2. za predmete od zlata       999 tisućitih – oznaka čistoće je 999

                                          950 tisućitih – oznaka čistoće je 950

                                          916 tisućitih – oznaka čistoće je 916

                                          840 tisućitih – oznaka čistoće je 840

                                          750 tisućitih – oznaka čistoće je 750

                                          585 tisućitih – oznaka čistoće je 585

                                           375 tisućitih – oznaka čistoće je 375

3. za predmete od srebra     999 tisućitih – oznaka čistoće je 999

                                           950 tisućitih – oznaka čistoće je 950

                                           925 tisućitih – oznaka čistoće je 925

                                           900 tisućitih – oznaka čistoće je 900

                                           800 tisućitih – oznaka čistoće je 800

III. UTISKIVANJE STUPNJEVA ČISTOĆE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 4.

(1) Oznaka čistoće na predmetima od plemenitih kovina mora biti utisnuta pokraj znaka proizvođača, odnosno dobavljača.

(2) Na predmet od plemenite kovine može se utisnuti samo jedna oznaka čistoće.

Članak 5.

Oznaka čistoće utiskuje se ručno, strojno ili laserom. Laserskim utiskivanjem se označuju predmeti koji su tako osjetljivi i lomljivi da bi se drugim načinom utiskivanja oštetili.

Članak 6.

(1) Ako na predmetu od plemenitih kovina nema utisnute oznake čistoće smatra se da predmet nije od plemenite kovine.

(2) Ako utisnuta oznaka čistoće na predmetu od plemenitih kovina nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika o brojčanim oznakama za propisane stupnjeve čistoće, proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina je dužan utisnuti na takav predmet odgovarajuću oznaku čistoće.

(3) Ukoliko je predmet od plemenitih kovina označen oznakom stupnja čistoće koja nije brojčana oznaka već drugi simbol koji predstavlja određenu vrstu plemenite kovine i određeni zakonski stupanj čistoće, dobavljač predmeta od plemenitih kovina ga nije dužan označiti brojčanom oznakom čistoće pod uvjetom da taj simbol sadrži informaciju koja je ekvivalentna brojčanoj oznaci stupnja čistoće.

(4) Ukoliko je predmet od plemenitih kovina označen simbolom koji nije ekvivalentan brojčanoj oznaci stupnja čistoće, ispitat će se i označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 2., 3. i 4. Pravilnika o obliku i sadržaju oznake čistoće i načinu određivanja i obilježavanja stupnjeva čistoće predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 107/93) kojima se propisuju oblik i sadržaj oznaka čistoće predmeta od plemenitih kovina.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-03/04

Urboj: 558-01/2-16-1

Zagreb, 29. srpnja 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

71 03.08.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina 71 03.08.2016 Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina