Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 71/2016 (3.8.2016.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1703

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13 i 14/14) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. srpnja 2016. donijela

METODOLOGIJU
UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

71 03.08.2016 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina 71 03.08.2016 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina 71 03.08.2016 Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina