Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 71/2016 (3.8.2016.), Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

1706

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac

i

SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Sindikat policije Hrvatske

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

zaključili su 28. srpnja 2016. godine

DODATAK III.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

U okolnostima skorog prestanka važenja roka na koji je sklopljen i raspisanih izbora za Hrvatski sabor, a sukladno temeljnim ustavnim načelima Republike Hrvatske kao socijalne države te pravu zaposlenika i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje koje se uređuje zakonom i kolektivnim ugovorom ugovorne strane sklapaju ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike kako bi osigurali socijalnu sigurnost zaposlenih u državnim službama do potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

Članak 2.

Potpisom ovog Dodatka ugovorne strane utvrđuju ograničenje materijalnih prava ugovorenih člancima 55. stavak 2., 56. stavak 4. i 64. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/13) za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.

Članak 3.

Članak 124. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 104/13) mijenja se, a izmijenjeni članak glasi:

»Ovaj Ugovor sklapa se do sklapanja novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a najdulje do 1. kolovoza 2017.«.

Članak 4.

U Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 150/13) brišu se članci 2.,5. i 9.

Članak 5.

Visina dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj iz članka 55. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150,00 kuna.

Članak 6.

Visina terenskog dodatka iz članka 56. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike iznosit će 150,00 kuna.

Članak 7.

U 2016. godini sukladno članku 50. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike Vlada će isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora službeniku i namješteniku u visini od 1250,00 kuna najkasnije do 31. srpnja 2016.

Članak 8.

U Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u članku 6. dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to bude financijskih mogućnosti, Vlada i sindikati državnih službi će otvoriti pregovore o mogućnosti isplate nagrade za božićne blagdane za 2016. godinu.«

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne, ako Vlada sa sindikatima javnih službi, ugovori neko od materijalnih prava povoljnije od ugovorenih ovim Dodatkom, ili ga isplati, isto će se primijeniti i na državne službenike i namještenike.

Članak 10.

Ovaj Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi šest primjerka.

Članak 11.

Ovaj Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike stupa na snagu prvog dana od dana njegovog potpisivanja.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Potpredsjednik Vlade

mr. sc. Božo Petrov,
spec. psihijatar,
v. r.

ZA SINDIKATE:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša, v. r.
predsjednik

Sindikat policije Hrvatske

Edin Sarajlić, v. r.
glavni tajnik

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.
predsjednik

71 03.08.2016 Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 71 03.08.2016 Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike