Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Rosenu Plevnelievu

NN 73/2016 (10.8.2016.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom Njegovoj Ekscelenciji Rosenu Plevnelievu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1725

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2., 3. i 7. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, za iznimne zasluge u unapređenju sveobuhvatnih odnosa i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Bugarske te promicanju prijateljstva i partnerstva hrvatskog i bugarskog naroda, odlikuje se

Njegova Ekscelencija ROSEN PLEVNELIEV.

Klasa: 060-04/16-01/01

Urbroj: 71-06-04/5-16-01

Zagreb, 14. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.