Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana

NN 75/2016 (17.8.2016.), Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1762

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15) Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 1. kolovoza 2016. godine donio je

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOG OKVIRNOG KONTNOG PLANA

Članak 1.

Objavljuje se Jedinstveni okvirni kontni plan koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Poduzetnici su dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani Jedinstveni okvirni kontni plan, osim poduzetnika čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.

75 17.08.2016 Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana 75 17.08.2016 Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana