Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 78/2016 (31.8.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

1795

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15) Prilog VI. zamjenjuje se Prilogom VI. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-02/16-04/14

Urbroj: 517-01-16-19

Zagreb, 24. kolovoza 2016.

Ministar
dr. sc. Slaven Dobrović, v. r.

PRILOG VI.

OZNAČAVANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

(1) Brojčana oznaka i kratica za plastiku te primjer uporabe oznake za recikliranje:

1.    

PET – polietilen tereftalat

PET                  

2.

HDPE – polietilen visoke gustoće            

HDPE

3.

PVC – polivinil-klorid

PVC

4.

LDPE – polietilen niske gustoće

LDPE

5.

PP – polipropilen

PP

6.

PS – polistiren

PS

7.

O – ostali polimerni materijali

O

(2) Brojčana oznaka i kratica za papir i karton:

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Valovita ljepenka (karton)

PAP

20

Ravna ljepenka (karton)

PAP

21

Papir

PAP

22

(3) Brojčana oznaka i kratica za metale:

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Čelik

FE

40

Aluminij

ALU

41

(4) Brojčana oznaka i kratica za drvne materijale:

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Drvo

FOR

50

Pluto

FOR

51

(5) Brojčana oznaka i kratica za tekstilne materijale:

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Pamuk

TEX

60

Juta

TEX

61

(6) Brojčana oznaka i kratica za staklo:

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Bezbojno staklo

GL

70

Zeleno staklo

GL

71

Smeđe staklo

GL

72

Ostalih boja staklo

GL

73

(7) Brojčana oznaka i kratica za višeslojne (kompozitne) materijale:

MATERIJAL

KRATICA*

BROJČANA OZNAKA

Papir i karton/raznovrsni metali


80

Papir i karton/plastika


81

Papir i karton/aluminij


82

Papir i karton/bijeli lim


83

Papir i karton/plastika/aluminij


84

Papir i karton/plastika/aluminij/bijeli lim


85

Plastika/aluminij


90

Plastika/bijeli lim


91

Plastika/raznovrsni metali


92

Staklo/plastika


95

Staklo/aluminij


96

Staklo/bijeli lim


97

Staklo/raznovrsni metali


98

* Piše se kratica za prevladavajući materijal (C/…)

(8) Kratice se pišu samo velikim slovima.

(9) Oznake za povratnu ambalažu i ambalažu za recikliranje:

POVRATNA AMBALAŽA

AMBALAŽA ZA RECIKLIRANJE

ili

(10) Oznaka »Sustava povratne naknade«

Osnovna pravila apliciranja

1. Minimalna dozvoljena veličina:

2. Minimalni zaštitni prostor:

3. Pozitiv i negativ:

NAPOMENA: Znak se aplicira u pozitivu ili negativu u najvećem mogućem kontrastu u odnosu na boju pozadine

NAPOMENA: oznaka se preuzima u eps formatu datoteke sa službene web-stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

78 31.08.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži 78 31.08.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži 78 31.08.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži