Uredba o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

NN 79/2016 (2.9.2016.), Uredba o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1800

Na temelju članka 4. stavka 2., članka 7. stavka 5. i članka 16. stavka 6. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ORGANIZACIJSKIM I TEHNIČKIM STANDARDIMA ZA POVEZIVANJE NA DRŽAVNU INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

Članak 1.

U Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (»Narodne novine«, br. 103/15 i 40/16), u članku 3. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Dijeljene usluge koje uključuju identifikaciju građana ili sadržavaju podatke od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, pruža Agencija za komercijalnu djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 31, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080020427 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 58843087891.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/37

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.