Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.

NN 79/2016 (2.9.2016.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.

79 02.09.2016 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1807

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 33/15 i 93/15) i članka 22. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. kolovoza 2016., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE
OD 1. SRPNJA 2016.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2016. iznosi 61,59 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Klasa: 041-01/16-02/7
Urbroj: 341-99-01/01-16-2
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.