Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

NN 80/2016 (7.9.2016.), Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

1813

Na temelju članka 7. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016) Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrđuje

STANDARD

MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 1.

Ovim standardom propisuje se standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za rad izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj te minimalni uvjeti u pogledu količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u medicinskom vozilu i ambulantama/prostorijama za reanimaciju izvanbolničke hitne medicinske službe.

Članak 2.

Medicinska oprema, uređaji i pribor moraju zadovoljavati zahtjeve važećih normi i standarda koji definiraju svojstva opreme namijenjene za rad u medicinskom vozilu i izvanbolničkim uvjetima.

Medicinska oprema, medicinski uređaji i medicinski pribor mora biti upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode i označena CE oznakom na način kako je propisano Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda.

Članak 3.

Županijski zavodi za hitnu medicinu moraju osigurati ispunjavanje minimalnih zahtjeva za medicinsku opremu, uređaje i pribor propisanih ovim standardom, redovno održavanje i čišćenje propisane medicinske opreme, uređaja i pribora, redovno testiranje ispravnosti medicinskih uređaja sukladno uputama proizvođača, siguran smještaj propisane medicinske opreme, uređaja i pribora u medicinskom vozilu i ambulantama/prostorijama za reanimaciju te pravilno korištenje opreme sukladno važećim standardima zbrinjavanja hitnog medicinskog pacijenta.

Članak 4.

Medicinska oprema, uređaji i pribor moraju biti raspoređeni u medicinskom vozilu i ambulantama/prostorijama za reanimaciju tako da su dostupni i sigurni prilikom korištenja, održavanja i čišćenja.

Popis medicinske opreme, uređaja i pribora

Članak 5.

Medicinska oprema za imobilizaciju uključuje dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje, ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu), prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, rasklopna nosila s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje, vakuum udlage za imobilizaciju te vakuum madrac s ručnom crpkom.

Članak 6.

Medicinska oprema za prenošenje i prijevoz pacijenta do medicinskog vozila ili iznošenje iz njega uključuje glavna nosila, rasklopnu stolicu i platnena (kordura) nosila.

Članak 7.

Medicinska oprema za primjenu kisika uključuje bocu za kisik s manometrom i redukcijskim ventilom zapremine 10 litara (minimalnog kapaciteta 2000 litara kisika) koja je učvršćena u vozilu, nosne katetere za primjenu kisika (za odrasle i za djecu), maske za primjenu kisika (u veličini za odrasle i u veličini za djecu), maske sa spremnikom i jednosmjernim ventilima za primjenu kisika (za odrasle i za djecu), prijenosnu bocu za medicinski kisik sa redukcijskim ventilom i manometrom zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika, protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti, protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti koji je ugrađen u medicinsko vozilo te nebulizator masku za primjenu lijekova raspršivanjem.

Članak 8.

Medicinski uređaji, dijagnostička oprema i pripadajući pribor uključuju aspirator, defibrilator, dijagnostičku svjetiljku, EKG uređaj, fonendoskop, glukometar, grijač infuzije, kapnometar, neurološki čekić, pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu, termometar za mjerenje aksilarne i rektalne temperature, tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, transportni ventilator te opcionalno perfuzor (infuzijska pumpa s brizgalicom).

Članak 9.

Medicinski setovi uključuju set za konikotomiju, set za masovne nesreće, set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih, set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi, set za porod, set za kateterizaciju mokraćnog mjehura te opcionalno set za opekline.

Članak 10.

Osobna zaštitna oprema uključuje zaštitne jednokratne rukavice, zaštitne sterilne rukavice, zaštitne maske, zaštitne naočale, zaštitne pregače, posudu za odlaganje oštrih predmeta, posudu za odlaganje infektivnog otpada, posuda za odlaganje otpada i dozator sa dezinfekcijskim sredstvom.

Članak 11.

Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija uključuje brizgalice, dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice, foliju za učvršćenje venske kanile, igle, medicinsku vatu, povesku za venestazu, sustav za primjenu infuzija, venske kanile te intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

Članak 12.

Materijal za zbrinjavanje ozljeda uključuje folije za zaštitu (kao astro folije), gaze, jednokratne ne tkane plahte za nosila, komprese, ljepljive trake (flastere), mrežaste zavoje, okluzivne zavoje, povesku za zaustavljanje krvarenja, trougle marame i zavojni materijal.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora

Članak 13.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora koja se mora nalaziti u medicinskom vozilu Tima 1 navedena je u tablici 1.

Članak 14.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora koja se mora nalaziti u medicinskom vozilu Tima 2 navedena je u tablici 2.

Članak 15.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora koja se mora nalaziti u ambulantama/prostorijama za reanimaciju županijskih zavoda za hitnu medicinu i ispostavama županijskih zavoda za hitnu medicinu u kojima je smješten Tim 1 navedena je u tablici 3.

Članak 16.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora koja se mora nalaziti u ambulantama/prostorijama za reanimaciju ispostava županijskih zavoda za hitnu medicinu u kojima je smješten Tim 2 navedena je u tablici 4.

Završne odredbe

Članak 17.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi nadzor nad primjenom Standarda medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine.

Članak 18.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu vodi Registar medicinske opreme i uređaja hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj.

Članak 19.

Ovaj Standard stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-10/16-02/07

Urbroj: 386-01-16-12

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ravnateljica
Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu
prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., v. r.

Tablica 1. – Tablica 4.


80 07.09.2016 Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine