Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

NN 80/2016 (7.9.2016.), Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine

HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

1815

Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016) Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrđuje

STANDARD

ZAŠTITNE RADNE ODJEĆE, OBUĆE I OSOBNE ZAŠTITNE OPREME RADNIKA U DJELATNOSTI IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 1.

Ovim standardom utvrđuju se minimalni uvjeti koje mora ispunjavati radna odjeća i obuća te sredstva osobne zaštite za radnike u timovima na terenu izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj.

Standard je utvrđen temeljem zahtjeva propisanih Direktivom Vijeća 89/686/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu, Direktivom Vijeća 89/656/EEZ) o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ), Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme.

Članak 2.

Zaštitna radna odjeća i obuća te sredstva osobne zaštite za radnike u timovima na terenu izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj moraju ispunjavati minimalne uvjete u roku od tri godine od dana donošenja ovog standarda. U tom roku se zamjena postojeće radne odjeće i obuće mora provesti na način da se godišnje nabavlja minimalno 1/3 radne odjeće i obuće propisane ovim standardom.

Članak 3.

Zaštitna radna odjeća i obuća te sredstva osobne zaštite u ovom standardu mora zadovoljavati stupanj zaštite temeljem Procjene rizika izrađene u pisanom ili elektroničkom obliku koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Zaštitna radna odjeća i obuća za radnike u timovima na terenu mora zadovoljavati normama propisane uvjete za kvalitetu, udobnost i specifične zahtjeve s obzirom na potrebe službe i uvjete okoline u kojoj se primjenjuje.

Radna odjeća i obuća za radnike u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici mora udovoljavati kvaliteti, udobnosti i specifičnim zahtjevima s obzirom na uvjete rada u medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici.

I. ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA

Članak 4.

Standardom zaštitne radne odjeće utvrđuju se sve komponente radne odjeće, njihov dizajn, svojstva, testiranja i certifikati.

Članak 5.

Opća norma za zaštitnu odjeću, koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao hrvatska norma je HRN EN 340:2004. Ona definira zaštitnu odjeću kao odjeću koja pokriva ili zamjenjuje osobnu odjeću, i pruža zaštitu od jednog ili više rizika koji mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje osoba na radu. Ova norma se ne može koristiti samostalno, već isključivo u kombinaciji sa nekom drugom normom koja sadrži zahtjeve za specifičnim svojstvima odjeće sukladno razini potrebne zaštite.

Osnovni zahtjevi za zaštitnu odjeću prema HRN EN 340:2004 jesu:

1) Neškodljivost: zaštitna odjeća ne smije nepovoljno utjecati na zdravlje korisnika. Treba biti izrađena od materijala kao što su tekstil, koža, guma, plastika i drugi koji su dokazano kemijski prikladni. Materijali od kojih je izrađena zaštitna odjeća ne smiju za vrijeme upotrebe propuštati ili razgrađivanjem propuštati supstance za koje je poznato da su otrovne, karcinogene, mutagene, alergene, reproduktivno toksične ili na drugi način štetne.

2) Dizajn: odjeća treba biti dizajnirana i izrađena tako da, veličinom i oblikom što bolje prati dimenzije i oblik tijela korisnika, te da u svakom trenutku prati statičku i dinamičku morfologiju čovjeka. Dizajn zaštitne odjeće mora osigurati da prilikom očekivanih kretnji korisnika niti jedan dio tijela nije nepokriven te da postoji odgovarajuće preklapanje dijelova odjeće.

3) Udobnost: udobnost je subjektivan osjećaj i najčešće se definira kao odsutnost boli odnosno odsutnost neudobnosti. Zaštitna odjeća mora imati osobinu elastičnosti, te osiguravati udobnost pri svakom pokretu. Zaštitna odjeća treba biti dizajnirana na način da osigura elastičnost na točkama rastezanja kože na tijelu.

4) Označavanje odjeće: sva zaštitna odjeća mora biti označena oznakama osnovnog označivanja i oznakama specifičnog označivanja.

Oznake osnovnog označavanja moraju biti na hrvatskom jeziku, na samom proizvodu ili na naljepnici pričvršćenoj na proizvod, pričvršćene tako da su vidljive i lako dostupne, otporne na pranje i dovoljno velike da osiguraju dobru čitljivost.

Oznake specifičnog označavanja moraju sadržavati informacije o imenu i trgovačkoj marki, tvorničkoj oznaci tipa odjeće, tvorničko ime, oznaku veličine, broj specifične norme, piktogram (Prilog 1.) koji prikazuje specifičnu opasnost, dizajn odjeće, razinu zaštitnog djelovanja te upute o načinu održavanja.

Članak 6.

Sukladno ovom standardu zaštitna odjeća mora:

• zadovoljavati HRN EN 340:2004, Zaštitna odjeća -- Opći zahtjevi; odnosno slijednicu navedene norme

• zadovoljavati HRN EN 471:2008, Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti za profesionalnu uporabu – Ispitne metode i zahtjevi; odnosno sljednicu navedene norme

• biti izrađena namjenski za zaštitu od očekivanih rizika i sama ne smije uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika

• biti izrađena na način da je svaki korisnik može na jednostavan način pravilno prilagoditi prema sebi

• imati Izjavu o sukladnosti s odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (Narodne novine 089/2010) i hrvatskoj normi (HRN) ako je tako propisano ovim standardom

• biti označena oznakom CE

• biti prikladna za čišćenje u servisu za čišćenje

• biti propisno označena.

ZAŠTITNA JAKNA

Članak 7.

Zaštitna jakna mora:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 (osim ako to Procjenom rizika nije drugačije definirano) sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja

– osiguravati dobru zaštitu od vjetra (kao npr. Windstopper)

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– biti izrađena od suvremenih materijala kao npr. Soft Shell

– imati kroj koji omogućavati nošenje pod zaštitnom bundom.

Materijal zaštitne jakne mora biti:

• namijenjen zaštitnoj odjeći,

• 87,5% poliester, 12,5% PU membrana ili slično,

• površinske mase 250 g/m² (+/–5%),

• otporan na prljavštinu (metoda testiranja AATCC 118),

• sa svojstvom brzog sušenja,

• vodootporan,

• hidrofilan/hidrofoban,

• otporan na prodiranje vodene pare klase 2 prema HRN EN 31092:2008 odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na prodiranje vode original i 5×60 °C prano klase 3 prema HRN EN 20811: 2003 odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na trenje,

• otporan na rastezanje i trganje najmanje 700 N sukladno HRN EN ISO 13934- 1:2008 odnosno slijednici navedene norme,

• daljnje otporan na paranje najmanje 15N sukladno EN ISO 4674-A1:2003 odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na utjecaj sunca,

• otporan prilikom održavanja na skupljanje i rastezanje od +3/–3%

• otporan na pranje na najmanje 40 °C.

Zaštitna jakna mora imati:

• ovratnik crne boje koji priliježe uz vrat (tzv. ruski kroj),

• zakapčanje sprijeda s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici,

• mogućnost reguliranja širine rukava na zapešću,

• donji porub na rukavima crne boje,

• na lijevoj strani prsa ušiveni džep s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici,

• na svakoj strani dolje po jedan ušiveni džep s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici,

• dijelove na ramenima i laktovima koji su izloženi većem trenju dodatno zaštićene zaštitom kao što je na primjer kevlar,

• donji porub jakne crne boje,

• na donjem dijelu u visini pojasa horizontalnu sivu retrorefleksivnu traku širine 5 cm,

• čičak traku za učvršćivanje po jednog amblema hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj iz Priloga 2. na svaki rukav na sredini nadlaktice,

• čičak traku za učvršćivanje amblema iz Priloga 2. na sredini lijeve strane prsnog koša (sredina unutrašnjeg džepa),

• čičak traku iznad unutrašnjeg džepa za učvršćivanje aplikacije s osobnim podacima djelatnika sukladno Prilogu 3.

• na leđima gore i na sredini otisnuti natpis HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na otisnutoj sivoj retrorefleksivnoj podlozi sukladno Prilogu 4.

Prilog 5. prikazuje skicu zaštitne jakne. Proporcije dijelova na skici nisu obavezujuće kao niti crno obojeni dijelovi.

ZAŠTITNA BUNDA

Članak 8.

Zaštitna bunda mora:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme (osim ako to Procjenom rizika nije drugačije definirano)

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– omogućavati nošenje radne jakne ispod nje.

Zaštitna bunda se može nositi s rukavima bez radne jakne ispod, s rukavima sa radnom jaknom ispod ili bez rukava.

Materijal zaštitne bunde:

• mora biti teško zapaljiv odnosno samougasiv (ugrađena zaštitna membrana poput nomex-a) sukladno zahtjevima EN 533: 1997 odnosno slijednici navedene norme, poželjan što viši indeks,

• s vanjske strane ne smije propuštati vodu, krv ili druge tjelesne tekućine i izlučevine (isto vrijedi i za kapuljaču),

• mora biti mikro-porozan i prozračan,

• mora pružati zaštitu od vjetra,

• mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta sukladno zahtjevima HRN EN 342:2005 odnosno HRN EN 14058:2005 ovisno o Procjeni rizika,

• mora imati zaštitu od klimatskih utjecaja sukladno zahtjevima HRN EN 343: 2008 odnosno slijednici navedene norme

• mora biti anti-statički sukladno zahtjevima EN 1149 odnosno slijednici navedene norme.

Zaštitna bunda mora imati:

• zakapčanje sprijeda sa patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici koji je dodatno zaštićen preklopom koji se zakopčava kopčama na pritisak,

• na vanjskoj strani sprijeda najmanje četiri našivena džepa s preklopom za držanje sitnog pribora i pomagala (zakopčavanje kopčama na pritisak),

• lijevi džep sprijeda na prsima prilagođen za učvršćivanje ručne TETRA stanice,

• s unutarnje strane džep s kopčanjem sa patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici,

• rukave koji se mogu skinuti,

• rukave koji moraju imati mogućnost reguliranja širine u visini zapešća,

• donji porub na rukavima crne boje,

• ovratnik crne boje koji priliježe uz vrat (tzv. ruski kroj) s kopčanjem do vrha,

• zaštitnu kapuljaču koju je moguće složiti i zakopčati u okovratnik (kapuljača ne smije omogućavati prodiranje vode iza okovratnika),

• rubove rukava, zaštitne jakne, donje rubove dva donja džepa i preklope na svim džepovima u crnoj boji,

• dijelove na ramenima i laktovima koji su izloženi većem trenju dodatno zaštićene zaštitom kao što je na primjer kevlar,

• mogućnost reguliranja širine u visini pojasa i u donjem rubu,

• na donjem dijelu ispod džepova vodoravnu sivu retrorefleksivnu traku (s prednje i stražnje strane) širine 5 cm,

• na prednjoj strani iznad gornjih džepova vodoravnu sivu retrorefleksivnu traku sa dvije okomite sive retrorefleksivne trake širine 5 cm na krajevima koje se protežu do vrha ramena i produžavaju straga do sredine lopatica,

• na stražnjoj strani jakne u gornjem dijelu sive retroreflektirajuće trake širine 5 cm u obliku slova V čiji vrh završava na sredini leđa,

• iznad krakova slova V otisnut znak HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na vodoravnoj podlozi otisnutoj sivom reflektirajućom bojom,

• na rukavima u podlaktičnom dijelu po dvije vodoravne sive retrorefleksivne trake najmanje međusobne udaljenosti 50 mm širine 5 cm koje obuhvaćaju cijeli rukav,

• čičak traku za učvršćivanje po jednog amblema iz Priloga 2. na svaki rukav na sredini nadlaktice,

• čičak traku za učvršćivanje amblema iz Priloga 2. na sredini desnog džepa

• čičak traku na preklopu desnog džepa za učvršćivanje aplikacije s osobnim podacima djelatnika sukladno Prilogu 3.

Prilog 6. prikazuje skicu zaštitne bunde. Proporcije dijelova na skici nisu obavezujuće.

LJETNE ZAŠTITNE HLAČE

Članak 9.

Ljetne zaštitne hlače moraju:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 (osim ako to Procjenom rizika nije drugačije definirano) sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– biti izrađene od suvremenih materijala sa svojstvom termoregulacije (kao npr. Schoeller®, Outlast® i sl.).

Materijal ljetnih zaštitnih hlača mora biti:

• za kožu ugodan,

• namijenjen zaštitnoj odjeći,

• 100% poliester,

• površinske mase 200 g/m² (+/–5%),

• sa svojstvom brzog sušenja,

• hidrofilan/hidrofoban,

• sa svojstvom regulacije tjelesne vlage: propusnost za vodenu paru bar 12000 g/m²/24h sukladno HRN EN ISO 15496: 2008 odnosno slijednici navedene norme,

• propusnost za zrak bar 30 l/m²/s sukladno EN ISO 9237,

• otporan na trenje,

• otporan na habanje minimalno 20000 T/okret. prema Martindale metodi sukladno HRN EN ISO 12947-2 odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na piling (stvaranje grudica) klase 5 prema Martindale metodi sukladno HRN EN ISO 12945-2:2003, odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na rastezanje i trganje najmanje 1000 N sukladno HRN EN ISO 13934- 1:2008 odnosno sljednici navedene norme,

• daljnje otporan na paranje najmanje 65 N prema testu u obliku jezika engl. tounge tear test sukladno EN ISO 4674-A1:2003 odnosno slijednici navedene norme,

• otporan na utjecaj sunca,

• otporan prilikom održavanja na skupljanje odnosno rastezanje od +1,5%/–3%

• otporan na pranje na najmanje 60 °C.

Ljetne zaštitne hlače moraju imati:

• mogućnost stavljanja remena (po mogućnosti za uži i širi remen),

• rastezljivi pojas,

• zakopčavanje hlača sprijeda s patentim zatvaračem i gumbom iznad ili samo s gumbima (u slučaju zakopčavanja gumbima, isti moraju biti otporni na termičku obradu u praonici, a patentni zatvarač mora biti otporan na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici),

• našivene pravokutne džepove koji se zatvaraju preklopom na svakoj nogavici bočno,

• ušivene džepove na svakoj strani sprijeda gore,

• našivena dva džepa koji se zatvaraju preklopom na stražnjoj strani hlača,

• preklope na džepovima u crnoj boji koji se mogu zatvoriti,

• unutrašnje džepove na koljenima s mogućnošću zatvaranja (za umetanje štitnika za koljena),

• ojačanja na koljenima za klečanje od materijala kao što je na primjer kevlar,

• na svakoj nogavici dolje dvije vodoravne sive retrorefleksivne trake širine 5 cm najmanje međusobne udaljenosti 50 mm

• nogavice hlača s mogućnošću reguliranja širine.

Prilog 7. prikazuje skicu ljetnih zaštitnih hlača. Proporcije dijelova na skici nisu obavezujuće kao niti crno obojeni dijelovi.

ZIMSKE ZAŠTITNE HLAČE

Članak 10.

Zimske zaštitne hlače moraju:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme (osim ako to Procjenom rizika nije drugačije definirano)

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– biti povišene iznad pojasa kao dodatna zaštita u lumbalnom dijelu.

Opcionalno zimske zaštitne hlače mogu imati mogućnost oblačenja preko ljetnih zaštitnih hlača. Zbog lakšeg oblačenja i svlačenja na donjem dijelu nogavica treba biti rasporak koji se može učvršćivati ili čičak trakom ili patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici.

Materijal zimskih zaštitnih hlača:

• mora biti teško zapaljiv odnosno samo-ugasiv poput nomex-a (ugrađena zaštitna membrana) sukladno zahtjevima EN 533: 1997 odnosno slijednici navedene norme (poželjan što viši indeks),

• s vanjske strane ne smije propuštati vodu, krv ili druge tjelesne tekućine i izlučevine,

• mora biti mikro-porozan i prozračan,

• mora pružati zaštitu od vjetra,

• mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta,

• mora pružati zaštitu od hladnoće i svih ostalih nepovoljnih vremenskih uvjeta sukladno zahtjevima HRN EN 342:2005 odnosno HRN EN 14058:2005 ovisno o Procjeni rizika,

• mora imati zaštitu od klimatskih utjecaja sukladno zahtjevima EN 343: 2008 odnosno slijednici navedene norme

• mora biti anti-statički sukladno zahtjevima EN 1149 odnosno slijednici navedene norme.

Zimske zaštitne hlače moraju imati:

• mogućnost stavljanja remena (po mogućnosti za uži i širi remen) i naramenica,

• rastezljivi pojas,

• zakopčavanje hlača sprijeda s patentim zatvaračem i gumbom iznad ili samo s gumbima (u slučaju zakopčavanja gumbima isti moraju biti otporni na termičku obradu u praonici, a patentni zatvarač mora biti otporan na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici),

• našivene pravokutne džepove koji se zatvaraju preklopom na svakoj nogavici bočno,

• ušivene džepove na svakoj strani sprijeda gore,

• našivena dva džepa koji se zatvaraju preklopom na stražnjoj strani hlača,

• preklope na džepovima u crnoj boji,

• preklope na džepovima koji se mogu zatvoriti,

• unutrašnje džepove na koljenima s mogućnošću zatvaranja (za umetanje štitnika za koljena),

• ojačanja na koljenima za klečanje od materijala kao što je na primjer kevlar

• na svakoj nogavici dolje dvije vodoravne retrorefleksivne trake u sivoj boji najmanje međusobne udaljenosti 50 mm širine 5 cm.

Opcionalno zimske zaštitne hlače mogu imati povišeni leđni dio pojasa za zaštitu donjeg dijela leđa.

ZAŠTITNI RADNI PRSLUK

Članak 11.

Zaštitni radni prsluk minimalno mora imati jedna medicinska sestra – medicinski tehničar u timu na terenu.

Zaštitni radni prsluk mora:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 (osim ako to Procjenom rizika nije drugačije definirano) sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom koja ne smije prevladavati prilikom dizajniranja

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– imati mogućnost oblačenja preko zaštitne jakne

– biti izrađen od suvremenih materijala sa svojstvom termoregulacije (kao npr. Schoeller®, Outlast® i sl.)

– opterećen opremom u džepovima ne smije se urezivati u kožu.

Materijal zaštitnog radnog prsluka mora biti:

• namijenjen zaštitnoj odjeći,

• 100% poliester,

• površinske mase 200 g/m² (+/–5%),

• sa svojstvom brzog sušenja,

• hidrofilan/hidrofoban,

• sa svojstvom regulacije tjelesne vlage: propusnost za vodenu paru bar 12000 g/m²/24h (ISO 15496), propusnost za zrak bar 30 l/m²/s (EN ISO 9237),

• otporan na trenje,

• otporan na habanje minimalno 20000 T/okret. prema Martindale metodi (ISO 12947-2),

• otporan na piling (stvaranje grudica) klase 5 prema Martindale metodi (EN ISO 12945-2),

• otporan na rastezanje i trganje najmanje 1000 N (ISO 13934/1),

• daljnje otporan na paranje najmanje 65 N prema testu u obliku jezika engl. tounge tear test (ISO 4674-A1),

• otporan na utjecaj sunca,

• otporan prilikom održavanja na skupljanje odnosno rastezanje od +1,5%/–3%

• otporan na pranje na najmanje 60 °C.

Zaštitni radni prsluk mora imati:

• zakapčanje sprijeda s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici,

• na vanjskoj strani sprijeda pet našivenih džepova – gornja tri manja s preklopom (zakopčavanje kopčama na pritisak), a donja dva velika džepa s patentnim zatvaračem otpornim na termičku obradu u praonici/ kemijskoj čistionici za držanje sitnog pribora i pomagala,

• lijevi džep sprijeda na prsima prilagođen za učvršćivanje ručne TETRA stanice,

• na donjem leđnom dijelu našiveni džep (za držanje potrošnog sanitetskog materijala) koji se proteže širinom donjeg dijela leđa i na sredini kojega je otisnuti natpis HMS narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) na otisnutoj podlozi sive reflektirajuće boje sukladno Prilogu 4,

• ispod leđnog džepa unutrašnji džep sa zakapčanjem patentnim zatvaračima (na bočnim stranama džepa) otpornim na termičku obradu u praonici/kemijskoj čistionici,

• spoj prednje i stražnje strane prsluka trakama s kopčama koje omogućuju reguliranje širine radnog prsluka,

• čičak traku za učvršćivanje amblema iz Priloga 2. na sredini desnog džepa,

• čičak traku na preklopu desnog džepa za učvršćivanje aplikacije s osobnim podacima djelatnika sukladno Prilogu 3.

• vodoravne retrorefleksivne trake sive boje širine 5 cm na donjem i gornjem dijelu prednje i stražnje strane prsluka.

Prilog 8. prikazuje skicu zaštitnog radnog prsluka. Proporcije dijelova na skici nisu obavezujuće.

ZAŠTITNA MAJICA S OVRATNIKOM (POLO) KRATKIH RUKAVA

Članak 12.

Zaštitna majica s ovratnikom (polo) kratkih rukava mora:

– imati stupanj vidljivosti klase 3 sukladno EN 471: 2008 odnosno slijednici navedene norme

– biti narančasto-crvene boje (RAL 3024 Luminous red) u kombinaciji s crnom bojom ili crvene boje (RAL 3020 Pantone) ili bijele boje (RAL 9003 Signal white) ili tamno plave boje (RAL 5002 Ultramarine)

– imati kroj koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu

– kopčati se sprijeda do ovratnika patentnim zatvaračem ili gumbima

– biti izrađena od suvremenih materijala sa svojstvom termoregulacije

– gustoća tkanja majice najmanje 130 g/m²

– na majici moraju biti dvije horizontalne retrorefleksivne sive trake širine 5 cm

– na rukavima majice mora biti vodoravna retrorefleksivna siva traka širine 5 cm

– na sredini lijevog rukava amblem iz Priloga 2.

RADNE MAJICE S OVRATNIKOM (POLO) KRATKIH/DUGIH RUKAVA

Članak 13.

Radne majice s ovratnikom (polo) kratkih/dugih rukava mogu biti crvene boje (kao RAL 3020 Pantone), bijele boje (kao RAL 9003 Signal white) i tamno plave boje (kao RAL 5002 Ultramarine).

Radne majice s ovratnikom (polo) kratkih/dugih rukava moraju:

• biti kroja koji omogućava neometanu pokretljivost i koji je prilagođen radu na terenu,

• biti izrađene iz single pique pamučnog pletiva,

• materijala 100% češljani pamuk,

• površinske mase 240 g/m²,

• imati zakapčanje s tri gumba do ovratnika (gumbi na majici moraju biti otporni na termičku obradu u praonici),

• imati bočne šavove

• imati na sredini lijevog rukava i na lijevoj strani prsnog koša amblem iz Priloga 2.

II. ZAŠTITNA RADNA OBUĆA

Članak 14.

Standardom radne obuće utvrđuju se sve komponente radne obuće, njihov dizajn, svojstva, testiranja i certifikati.

Zaštitna radna obuća mora:

• biti u skladu s HRN EN ISO 20344:2007 Opći zahtjevi

• biti u skladu s HRN EN ISO 20345:2007 – Sigurnosna obuća/ HRN EN ISO 20346:2007 – Zaštitna obuća/HRN EN ISO 20347:200 -Radna obuća ovisno o Procjeni rizika

• biti u skladu s HRN EN ISO 13287:2008 Osobna zaštitna oprema – Obuća – Ispitna metoda za otpornost na proklizavanje odnosno slijednice navedenih normi

• biti izrađena namjenski za zaštitu od očekivanih rizika i sama ne smije uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika

• biti izrađena na način da je svaki korisnik može na jednostavan način pravilno prilagoditi prema sebi

• mora imati Izjavu o sukladnosti s odredbama Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme i hrvatskoj normi HRN ako je tako propisano ovim standardom

• mora biti označena oznakom CE

• biti propisno označena.

Članak 15.

Svaka zaštitna cipela/čizma mora biti označena na jasan, neizbrisiv način, npr. štampanjem ili vrućim utiskivanjem.

Oznake osnovnog označavanja moraju biti na hrvatskom jeziku, na samom proizvodu ili na naljepnici pričvršćenoj na proizvod, pričvršćene tako da su vidljive i lako dostupne, otporne na pranje i dovoljno velike da osiguraju dobru čitljivost.

Oznake specifičnog označavanja moraju sadržavati informacije o imenu i trgovačkoj marki, tvorničkoj oznaci tipa obuće, tvorničko ime, oznaku veličine, broj specifične norme, piktogram (Prilog 9.) koji prikazuje specifičnu opasnost, dizajn odjeće, razinu zaštitnog djelovanja ili ako je traženo kategoriju kojoj pripadaju te upute o načinu održavanja.

Članak 16.

Zaštitna radna obuća za djelatnike u timovima na terenu izvanbolničke hitne medicinske službe uključuje niske zaštitne radne cipele, visoke zaštitne radne cipele i poluvisoke zaštitne radne čizme.

Odabir tipa zaštitne radne obuće mora biti sukladan Procjeni rizika.

Članak 17.

Niske zaštitne radne cipele (visina gornjišta do 113 mm), visoke zaštitne radne cipele (visina gornjišta najmanje 113 mm) i poluvisoke zaštitne radne čizme (visina gornjišta najmanje 178 cm) moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– mogu biti crne ili neke druge tamnije boje

– dijelovi cipele/čizme koji su u neposrednom kontaktu s nogom moraju biti od ugodnog materijala za nogu

– moraju imati anatomski oblikovan potplat i perivi uložak u cipeli

– potplat mora svojim profilom i zbog svojstava materijala od koga je napravljen omogućavati dobar kontakt s podlogom u svim vremenskim uvjetima (hladnoća, led, snijeg, voda)

– potplat mora imati zaštitu od oštećivanja oštrim predmetima sukladno HRN EN ISO 20345:2008 razine S3 (osim ako to nije drugačije određeno u Procjeni rizika) odnosno slijednici navedene norme

– moraju biti otporne na proklizavanje sukladno HRN EN ISO 13287:2008 odnosno slijednici navedene norme

– moraju imati antistatičko svojstvo

– potplat mora jamčiti udoban hod i omogućavati dugotrajno nošenje

– moraju biti nepropusne za vodu

– moraju se moći prati

– materijal od kojih su izrađene mora osiguravati prozračnost cipele i dugotrajno nošenje

– moraju biti otporne na različita otapala, ulja, goriva i druge nagrizajuće tvari

– moraju biti što je moguće manje težine

– moraju osiguravati brzo obuvanje

– moraju pružati zaštitu prstima i nozi sukladno Procjeni rizika.

III. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

ZAŠTITNA KACIGA

Članak 18.

U medicinskom automobilu Tima 1 moraju biti tri zaštitne kacige, a u medicinskom automobilu Tima 2 moraju biti dvije zaštitne kacige.

Zaštitna kaciga mora:

– biti bijele ili narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red)

– ispunjavati uvjete propisane HRN EN 16473:2015, Vatrogasne kacige -- Kacige za tehničko spašavanje odnosno slijednicom navedene norme

– biti što je moguće manje težine

– biti izrađena od materijala velike čvrstoće (kao na primjer kevlar)

– imati remen s kopčama za jednostavno zakopčavanje ispod brade

– oblikom osiguravati zaštitu vrata i potiljka

– imati zaštitni vizir za zaštitu očiju i lica

– imati mogućnost montaže antifona

– imati postavljen nosač za baterijsku svjetiljku za rad u uvjetima lošije vidljivosti

– mora biti jednostavna za čišćenje i održavanje

– mora s obje strane imati nalijepljen amblem iz Priloga broj 2.

– mora postojati više različitih veličina odnosno univerzalna veličina za odraslu osobu s dodatnom mogućnošću reguliranja veličine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi nadzor nad primjenom Standarda zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine.

Članak 20.

Ovaj Standard stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-10/16-02/07

Urbroj: 386-01-16-11

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ravnateljica

Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

PIKTOGRAMI ZA ZAŠTITNU ODJEĆU KOJI SU NAVEDENI U ZAHTJEVIMA ZA ZAŠTITNU RADNU ODJEĆU U OVOM STANDARDU, A NORMAMA SU DEFINIRANI

Zahtjevi za zaštitnu odjeću od hladnoće, kiše i vlage definirani su normama:

1. HRN EN 14058:2005 Zaštitna odjeća za zaštitu od hladne okoline

Zaštitna odjeća koja služi za zaštitu od pothlađivanja tijela pri umjereno niskim temperaturama do –5 °C. Ona se koristi kao dodatak osobnoj zaštitnoj odjeći u hladnim uvjetima. Norma definira toplinsku otpornost 3 klase.

X – toplinska izolacija

Slika 1. Piktogram zaštitne odjeće za zaštitu od hladne okoline

2. HRN EN 342:2005 Zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće

Zaštitna odjeća koja služi za zaštitu tijela od hladne okoline koju karakterizira kombinacija vjetra i vlage pri temperaturama ispod

–5 °C. Zahtjevi odjeće za zaštitu od hladnoće uključuju: toplinsku izolaciju, propusnost zraka/otpornost i sposobnost propuštanja vlage.

Slika 2. Piktogram zaštitne odjeće za zaštitu od hladnoće

3. HRN EN 343:2008 Zaštitna odjeća za zaštitu od kiše

Zahtjevi odjeće za zaštitu od kiše uključuju vodonepropusnost i otpornost na prolaz vodene pare (dišljivost odjeće). Otpornost na vodopropusnost se definira kroz tri klase, viša klasa označava bolju otpornost. Sposobnost propuštanja vodene pare (tjelesne vlage) se definira kroz tri klase, viša klasa označava bolju sposobnost propuštanja tjelesne vlage.

Slika 3. Piktogram zaštitne odjeće za zaštitu od kiše

Zahtjevi za zaštitnu odjeću za zaštitu pri smanjenoj vidljivosti definirani su normom:

HRN EN 471: 2008 Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti za profesionalnu upotrebu – Ispitne metode i zahtjevi

Upozoravajuća odjeća visoke vidljivosti obilježava se oznakom koja sadrži slovo i/ili razinu kvalitete. Tri su razine vidljivosti ovisno o kombinaciji materijala pozadine i retroreflektirajućih traka. Boje materijala pozadine mogu biti fluorescentno žuta, fluorescentno narančasto crvena i fluorescentno crvena. Slovo Retroreflektirajuće trake se dijele na trake niže i više razine retrorefleksivnosti. Postojanost boja na trljanje, pranje kemijsko čišćenje, izbjeljivanje hipokloritom i glačanje za odjeću visoke vidljivosti je ključno da bi odjeća zadržala svojstvo visoke vidljivosti. X označava klasu odjeće prema razini vidljivosti, a slovo Y označava razinu svojstva retroreflektirajućeg materijala. Viša razina pruža veći kontrast i vidljivost odjeće pod svjetlima reflektora u mraku.

Slika 4. Piktogram za zaštitnu odjeću visoke vidljivosti

NAPOMENA:

Piktogrami u obliku štita ukazuju na vrstu opasnosti od koje odjeća štiti. Vrsta opasnosti je simbolizirana slikom unutar štita. Piktogrami u obliku kvadrata ukazuju na primjenu odjeće. Vrsta primjene simbolizirana je slikom unutar okvira kvadrata.

PRILOG 2.

AMBLEM HITNE MEDICINSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ NAMIJENJEN OZNAČAVANJU RADNE ODJEĆE I OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Veličina amblema: 9 cm u promjeru prema skicom zadanim proporcijama

Boje na znaku

• plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue

• svjetlo plava za konture zmije i igle

• siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042

• bijela boja za iglu, zmiju,obrub kocki i vanjski obrub znaka prema RAL 9016

• crvena reflektirajuća za kocke i vanjski krug prema RAL 3024

Slova HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA ispisuju se »Arial black« slovima bijele boje prema RAL 9016.

PRILOG 3.

OSOBNI PODACI DJELATNIKA

Osobni podaci djelatnika ispisuju se »Arial black« slovima bijele boje na crnoj podlozi i to kako slijedi:

Ime Prezime

Kratica titule

PRILOG 4.

NATPIS HMS

Natpis HMS otiskuje se na gornjem dijelu leđa radne jakne, zaštitne bunde i radnog prsluka.

Natpis HMS ispisuje se velikim »Arial black« slovima narančasto-crvene boje (RAL 3024 – Luminous red) visine 5 cm na podlozi retrorefleksivne sive boje dimenzija 10x30cm.

PRILOG 5.

ZAŠTITNA JAKNA

PRILOG 6.

ZAŠTITNA BUNDA

PRILOG 7.

LJETNE ZAŠTITNE HLAČE

PRILOG 8.

ZAŠTITNI RADNI PRSLUK

PRILOG 9.

PIKTOGRAMI ZA OZNAČAVANJE ZAŠTITNE OBUĆE

SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE ZAŠTITNE OBUĆE

SIMBOL

SVOJSTVO / ZAHTJEV

OZNAKA

ZAŠTITNA KAPICA KOJA ŠTITI STOPALA OD UDARCA JAČINE 220 J

SB

OBUĆA BEZ ZAŠTITNE KAPICE

OB

POTPLAT OTPORAN NA PROBIJANJE

P

ANTISTATIČNA OBUĆA

A

GORNJIŠTE OTPORNO NA VRUĆINU

HI

IZOLACIJA OD HLADNOĆE

CI

APSORBIRAJUĆA PETA

E

GORNJIŠTE OTPORNO NA ABSORPCIJU I PROPUŠTANJE VODE

WRU

VODOOTPORNOST

WR

ZAŠTITA GLEŽNJA

AN

POTPLAT OTPORAN NA KONTAKTNU TOPLINU

HRO

OTPORNOST NA ULJA I GORIVA

FO

OTPORNOST NA ULJA

ORO

ZAŠTITA PRSTIJU OD KOMPRESIJE

R

Skraćenice i definicije

CE fran. Conformité Européenne

hrv. europske sukladnosti

obvezna je oznaka na mnogim proizvodima unutar jedinstvenog tržišta u Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Oznaka potvrđuje da proizvod ispunjava bitne zahtjeve za sigurnost potrošača, zdravlja ili zaštite okoliša, kao što je određeno po smjernicama, ili propisima EU. Osobna zaštitna oprema (OZO) koja se stavlja na tržište EU mora biti označena CE znakom.

EN engl. European Norm

hrv. Europska norma

oznaka za norme koje propisuju europske normizacijske organizacije European Committee for Standardization (CEN) i European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

HRN oznaka za izvorno hrvatske norme koje donosi Hrvatski zavod za norme, nacionalno normirno tijelo u Republici Hrvatskoj

HRN EN oznaka za norme koje je Republika Hrvatska preuzela iz normizacijskog

sustava CEN/CENELEC-a

»i« na piktogramu označava obavezu korisnika da uzme u obzir upute za korištenje od proizvođača

IEC engl. International Electrotechnical Commission,

hrv. Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo

oznaka za norme koje donosi Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo, međunarodna normirna organizacija za područje elektrotehnike

ISO skraćenica izvedena iz grčke riječi isos – jednak

engl. International Organisation for Standardisation

hrv. Međunarodna organizacija za normizaciju

oznaka za standarde koje je donijela Međunarodna organizacija za normizaciju, međunarodna normirna organizacija koja između ostalog donosi standarde za poljoprivredu, inženjering, medicinski inženjering, proizvodnju distribuciju, i transport medicinskih sredstava, informacija i informacijskih tehnologija kao i standarda za dobru praksu u proizvodnji i pružanju usluga

piktogram slika predmeta kao simbol pojma ili riječi

80 07.09.2016 Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine