Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine

NN 80/2016 (7.9.2016.), Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine

HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

1816

Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 71/2016) Hrvatski zavod za hitnu medicinu utvrđuje

STANDARD

MEDICINSKE OPREME, MEDICINSKIH UREĐAJA I PRIBORA ZA OBAVLJANJE BOLNIČKE HITNE MEDICINE

Članak 1.

Ovim standardom propisuje se obvezna medicinska oprema, uređaji i pribor za potrebe bolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj te minimalni uvjeti u pogledu količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u prostorijama Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (u daljnjem tekstu: OHBP).

Članak 2.

Medicinska oprema, uređaji i pribor moraju zadovoljavati zahtjeve važećih normi i standarda koji definiraju svojstva opreme namijenjene za rad u djelatnosti bolničke hitne medicine.

Medicinska oprema, medicinski uređaji i medicinski pribor mora biti upisana u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode i označena CE oznakom na način kako je propisano Pravilnikom o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda.

Članak 3.

Objedinjeni hitni bolnički prijami moraju osigurati ispunjavanje minimalnih zahtjeva za medicinsku opremu, uređaje i pribor propisanih ovim standardom, redovno održavanje i čišćenje propisane medicinske opreme, uređaja i pribora, redovno testiranje ispravnosti medicinskih uređaja sukladno uputama proizvođača, siguran smještaj propisane medicinske opreme, uređaja i pribora u prostorima OHBP-a te pravilno korištenje opreme sukladno važećim standardima zbrinjavanja hitnog medicinskog pacijenta.

Članak 4.

Medicinska oprema, uređaji i pribor moraju biti raspoređeni u prostorijama OHBP-a tako da su dostupni i sigurni prilikom korištenja, održavanja i čišćenja.

Popis medicinske opreme, uređaja i pribora

Članak 5.

Medicinska oprema za imobilizaciju uključuje dasku za imobilizaciju i izvlačenje s bočnim stabilizatorima glave i remenjem za pričvršćivanje, ovratnike za imobilizaciju vratne kralježnice (za odrasle i djecu), prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, rasklopna nosila s bočnim fiksatorima glave i remenjem za pričvršćivanje, udlage za imobilizaciju i vakuum madrac s ručnom crpkom, za razmjenu sa izvanbolničkom hitnom medicinskom službom.

Članak 6.

Medicinska oprema za primjenu kisika uključuje priključak za medicinske plinove (kisik, dušični oksidul, komprimirani zrak i vakuum), katetere za primjenu kisika za odrasle, maske za primjenu kisika u veličini za odrasle, maske za primjenu kisika u veličini za djecu, maske sa spremnikom i jednosmjernim valvulama za primjenu kisika (za odrasle), maske sa spremnikom i jednosmjernim valvulama za primjenu kisika (za djecu), prijenosnu bocu za medicinski kisik zapremine 2 litre (minimalnog kapaciteta od 400 litara kisika) ili zapremine koja osigurava pohranu iste količine kisika sa redukcijskim ventilom i manometrom, protokomjer za prijenosnu bocu za kisik minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti, protokomjer s ovlaživačem kisika minimalnog kapaciteta od 15 litara/minuti.

Članak 7.

Medicinski uređaji, dijagnostička oprema i pripadajući pribor uključuju anesteziološki aparat, aspirator, defibrilator, dijagnostičku svjetiljku, EKG uređaj, fonendoskop, glukometar, grijač krvi, infuzomat, kapnometar/kapnograf, neurološki čekić, perfuzore (infuzijske pumpe s brizgalicom), pulsni oksimetar s nastavkom za odrasle i djecu, digitalni termometar, tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, transportni ventilator, mobilni ultrazvučni uređaj, vagu, visinomjer, stalak za infuziju, fokusiranu lampu za pregled, oprema za imobilizaciju (udlage različitih dimenzija), sadrene gips zavoje, sjedeća kolica za prijevoz bolesnika, zaštitne paravane, otoskop, oftalmoskop, ručnu baterijsku lampu, platneni metar, štrcaljku za ispiranje uha, otvarač usta, špatule za pregled ždrijela, metalni bubanj za sterilne materijale, posudu za sterilne instrumente s poklopcem, bubrežaste zdjelice, gumirano platno, pribor za uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, test trake za brzu analizu urina, hvataljka za instrumente, posude za medicinski otpad, posude za ostali otpad te torbu/kovčeg s priborom za reanimaciju odraslih i djece, te opremu navedenu u članku 5.

Članak 8.

Medicinski setovi uključuju set za konikotomiju, set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod odraslih, set za održavanje prohodnosti dišnih putova i ventilacije kod djece i novorođenčadi, set za periferni i centralni venski pristup, set za torakodrenažu, set za prepariranje vene, set za intraoselani pristup, set za porod, set za kateterizaciju mokraćnog mjehura, set za opekline, set za ispiranje želuca, set za klizmu, set za pleuralnu punkciju, set za abdominalnu punkciju, set za lumbalnu punkciju, kirurške setove za male operacijske zahvate, set za tamponadu nosa te set za nazogastričnu sondu, te ostalu opremu sukladno potrebama i specifičnostima službe.

Članak 9.

Osobna zaštitna oprema uključuje zaštitnu odjeću djelatnika crvene boje, zaštitnu obuću prilagođenu specifičnostima zbrinjavanja hitnog pacijenta, zaštitne jednokratne rukavice, zaštitne sterilne rukavice, zaštitne maske, zaštitne naočale, zaštitne pregače, posudu za odlaganje oštrih predmeta, posudu za odlaganje infektivnog otpada, posudu za odlaganje otpada te dozator sa dezinfekcijskim sredstvom.

Članak 10.

Pribor za uspostavu venskog i intraosealnog puta, primjenu lijekova i infuzija uključuje brizgalice, dezinfekcijsko sredstvo/dezinfekcijske maramice, foliju za učvršćenje venske kanile, igle, medicinsku vatu, povesku za venestazu, sustav za primjenu infuzija, venske kanile te intraosealne igle/uređaj za primjenu intraosealne igle.

Članak 11.

Zavojni materijal i oprema za zbrinjavanje ozljeda i njegu uključuju gaze, plahte za ležajeve, komprese, ljepljive trake (flasteri), mrežaste zavoje, okluzivne zavoje, trougle marame, zavoje te poveske za zaustavljanje krvarenja.

Minimalna količina medicinske opreme, uređaja i pribora

Članak 12.

Minimalne količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u prostoriji za trijažu navedene su u tablici 1.

Članak 13.

Minimalne količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u prostoriji za reanimaciju navedene su u tablici 2.

Članak 14.

Minimalne količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u prostorijama za zbrinjavanje akutnih i subakutnih pacijenata, prostoru izolacije i središnjem nadzoru navedene su u tablici 3.

Članak 15.

Minimalne količine medicinske opreme, uređaja i pribora koji se mora nalaziti u prostorijama za intervencije i male operacijske zahvate i gipsaonici navedene su u tablici 4.

Završne odredbe

Članak 16.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi nadzor nad primjenom Standarda medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine.

Članak 17.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu vodi Registar medicinske opreme i uređaja hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj.

Članak 18.

Ovaj Standard stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-10/16-02/07

Urbroj: 386-01-16-08

Zagreb, 31. kolovoza 2016.

Ravnateljica

Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., v. r.

Tablica 1. – Tablica 4.


80 07.09.2016 Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine 80 07.09.2016 Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine